Πολιτιστική Υπηρεσία

Written by geroskipou on . Posted in Πολιτιστική Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Η Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου συστάθηκε το 2001. Σε γενικές γραμμές, αποστολή της είναι η εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Γεροσκήπου και η ενημέρωση του κοινού για το σύνολο των δραστηριοτήτων της τοπικής αρχής. Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, χειρίζεται θέματα που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και επιμελείται τις διάφορες εκδόσεις του Δήμου Γεροσκήπου.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014


1.    Κοπή Βασιλόπιτας (1/1)
2.    3η Διάλεξη 10ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (31/1)
3.    4η Διάλεξη 10ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (21/2)
4.    Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους «Παρατηρητές της Γειτονιάς» (12/2)
5.    Αποκριάτικη Εκδήλωση (26/2)
6.    «Καθαρή Δευτέρα» (3/3)
7.    Πάνδημος Εορτασμός Εθνικών Επετείων (21 ή 24/3)
8.    Δοξολογία για 25η Μαρτίου 1821 (25/3)
9.    «Πάσχα στη Γεροσκήπου» (14 – 21/4)
10.    5η Διάλεξη 10ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (25/4)
11.    Εκδήλωση-Αφιέρωμα «100 Χρόνια Κάτω Βρύση» (Μάιος)
12.    Έκθεση Παλαιάς Φωτογραφίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Γεροσκήπου (Μάιος ή Ιούνιος)
13.    6η Διάλεξη 10ου Χρόνου & Τελετή Λήξης «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (30/5)
14.    Αθλητική Ημερίδα Νεολαίας με την ευκαιρία των 20άχρονων του Δήμου (Ιούνιος;)
15.    Τιμητική Εκδήλωση για Διακριθέντες Αθλητές της Γεροσκήπου (Ιούνιος;)
16.    23η Εθελοντική Αιμοδοσία ΣΕΑΔ Γεροσκήπου (Ιούλιος)
17.    Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις (Ιούλιος)
18.    Εμποροπανήγυρη Αγίας Παρασκευής (24 – 26/7)
19.    Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο Γ. Ταλιώτη & Αγώνας Δρόμου (3/8)
20.    Τιμητική Εκδήλωση με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τις μάχες της Τηλλυρίας (Τέλη Ιουλίου –Αρχές Αυγούστου)
21.    Αποκάλυψη Αναθηματικής Πλάκας για τον αγνοούμενο Μ.Κυπριανού (Ιούλιος ή Αύγουστος)
22.    Έναρξη Εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2014» – Πανηγυρική Εκδήλωση για τα 20άχρονα του Δήμου Γεροσκήπου (12/9;)
23.    2η Εκδήλωση «Ιεροκηπίων» (17/9)
24.    3η Εκδήλωση «Ιεροκηπίων» (19/9)
25.    Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (26/9)
26.    Εναρκτήρια Διάλεξη 11ου Χρόνου «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (31/10)
27.    24η Εθελοντική Αιμοδοσία ΣΕΑΔ Γεροσκήπου (Νοέμβριος)
28.    2η Διάλεξη 11ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (28/11)

Τροχονομική Υπηρεσία

Written by geroskipou on . Posted in Τροχονομική Υπηρεσία

Ο Δημοτικός Τροχονόμος υπηρετεί την Τροχονομική Υπηρεσία ασκώντας τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης εντός των Δημοτικών ορίων. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, δρώντας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Εξώδικα Πρόστιμα:

Είναι ειδοποιήσεις που επιδίδονται σε πρόσωπα για την διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οχληρίες και
παράνομη στάθμευση. Οι ειδοποιήσεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου. Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη αν δεν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της. Το εξώδικο πρόστιμο αν δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, τότε αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό του ποσού ίσου με το μισό του αρχικού προστίμου. Η πληρωμή του εξωδίκου προστίμου γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο.

Για παρατηρήσεις, εισηγήσεις και σχόλια σχετικά με τις αρμοδιότητες της Τροχονομικής Υπηρεσίας καθώς και ενστάσεις για εξώδικη καταγγελία, παρακαλώ όπως αυτές γίνονται γραπτώς και να απευθύνονται στον Δημοτικό Γραμματέα.

Τεχνική Υπηρεσία

Written by geroskipou on . Posted in Τεχνική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες:

ß Η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της συνολικής πολιτικής του Δήμου στους τομείς της πολεοδομίας, χωροταξίας και της ανάπτυξης διαμέσου των σχετικών νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ß Εξετάζει τη χωροθέτηση των αναπτύξεων σε σχέση με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

ß Εξετάζει αιτήσεις για οικοδομικές άδειες.

ß Έχει την ευθύνη για τη μελέτη των αναπτύξεων που κατά καιρούς αναλαμβάνει ο Δήμος όπως πάρκα, χώρους πρασίνου, κτίρια, οδικά δίκτυα κλπ.

ß Έχει την ευθύνη για τις νέες κατασκευές που εκτελούνται από τα συνεργεία του Δήμου εντός των Δημοτικών ορίων καθώς και για την συντήρηση όλων των

Δημοτικών ιδιοκτησιών.

ß Κατασκευή – συντήρηση πεζοδρομιών και οχετών.

ß Επαναφορά σχισμάτων δρόμων από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και επαλείψεις δρόμων.

ß Κατασκευή και συντήρηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης (σηματοδότηση με ταμπέλες και διαγράμμιση δρόμων).

ß Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση συμβολαίων με ιδιώτες εργολάβους.

ß Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου.

ß Συντήρηση Δικτύου Υδατοπρομήθειας.

ß Στέγαστρα Λεωφορείων.

ß Κυκλοφοριακές Μελέτες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

geroskipou-cyprus-weddings-006

Πολιτικοί Γάμοι

Written by geroskipou on . Posted in Πολιτικοί Γάμοι

Cyprus Weddings in Geroskipou Cyprus

Experience an escape from reality,  a place that remains delightfully magical…Geroskipou Weddings in Cyprus. Geroskipou is the ideal place for a man and a woman to join together and share their vows, after all legend has it that Aphrodite, Goddess of Love and Beauty, chose this place as her sacred gardens. Weddings take place in a specially designed and decorated room at Geroskipou Town Hall, Monday to Friday from 8.00 a.m. to 2.00 p.m. Your exact wedding date and time can be arranged either by phone or during your first visit to the registry, provided you allow for a maximum of 15 days between your first visit and the ceremony day. The cost of the wedding is 128 Euro Inc VAT. The ceremony itself is a short civil act service conducted by the Mayor of Geroskipou during which you are called upon to exchange your marriage vows and then the rings.

The Ceremony

Weddings take place in a specially designed and decorated room at Geroskipou Town Hall, Monday to Friday from 8.00 a.m. to 2.00 p.m. Your exact wedding date and time can be arranged either by phone or during your first visit to the registry, provided you allow for a maximum of 15 days between your first visit and the ceremony day. The cost of this wedding is 128 Euro. The ceremony itself it is a short civil act service conducted by the Mayor of Geroskipou during which you are called upon to exchange your marriage vows and then the rings.

Wedding Locations

The village of Geroskipou in Cyprus is a wonderful place to get married and we offer some great hotels and restaurants. Some of the locations are as follows:
 • Athena Royal
 • Athena
 • Ledra
 • Cypria Maris
 • Riu Cypria Bay
 • Paphian Bay
 • Pioneer
 • Phaethon
 • Aliathon
 • Atlantida Beach Restaurant

Special Licenses

The Special License is a permit issued by the Geroskipou Marriage Officer allowing couples to get married in Geroskipou one day after the initial written application. The cost of this license is 282 Euro.

Important Documents

People who wish to have a civil wedding in Cyprus must apply in person to the Officiator of Marriage Services at the Municipality of their choice with the following documents:
 1. Declaration of being single
 2. Original divorce certificate (if applicable)
 3. Original death certificate (if applicable)
 4. Birth certificate
 5. Deep poll proof of name change ( if applicable)
 6. Evidence of parental consent if under 18 years old.
The couple has an option of two types of ceremonies: Civil or church or both. They are perfectly legal and recognized worldwide. The same paperwork is required for either ceremony venue. You can book your wedding date via telephone or email. Civil Weddings between foreigners can be done in one of two ways: a) By presenting notification of wedding: In this case the marriage cannot take place within the first 15 days from the date of notification and not later than three months from that date. The interested parties will therefore have to remain in Cyprus for at least 15 days. b) With the obtainment of a special license: The interested parties apply to the Mayor of Municipality of their choice for the special license. Due to the specialised methods which are enforced by the Municipality of Geroskipou a marriage with the special license can take place within 24 hours.
 1. Passports
 2. Declaration of being single(from their countries). These declarations or (certificates) can be from the solicitor (on the headed paper of the solicitor’s office and stamped), the Ministry of the Interior(Home Office) or Foreign Ministry( Foreign Office) of their countries or even from their Embassies. The documents must be translated into Greek or English. Applicants who are holders of UK passports can take out an affidavit in England. The translated documents must be certified and signed by the above mentioned legal persons.
 3. Divorce certificates in the cases of divorce. The divorce certificates must be from the Courts and translated into greek or English. The certificates must be accompanied by an affidavit that the persons have not remarried.
 4. Death certificates in case of widowhood. The death certificates, whether they are originals or certified copies, must be translated into Greek or English.
 5. Birth certificate. The applicants must bring the original (The full version).
 6. Deep poll proof of name change. The applicants must bring the original.
 7. Evidence of parental consent if under 18 years old. Persons who have completed their 16th year of age can be allowed to marry only with their parents or legal guardians consent.  A written consent to this effect must therefore be presented. In the event that there are no legal guardians, then the consent of the Supreme Court of Pafos is needed.

Fees

Fees for a civil weddings
 1. For a wedding with notice: €128
 2. For a wedding with special license: €282

Key Contacts

For enquiries please contact: Mrs. Marina Polyviou – (Marriage Officer) Tel: 00357 26 960 797 Fax: 00357 26 963 840 Geroskipou Municipality P.O.Box 63015 – 8201 Geroskipou, Paphos, Cyprus E-mail: weddings_geroskipou@cytanet.com.cy

Photo Gallery

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”Weddings”]

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule