Γαλάζιες Σημαίες στην Κύπρο

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

Αναρτήθηκαν 52 Γαλάζιες Σημαίες στις Κυπριακές Παραλίες

Γαλάζια Σημαία και στην Δημοτική Παραλία της Γεροσκήπου

Στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 52 παραλίες της Κύπρου τιμήθηκαν με το διεθνή τίτλο της Γαλάζιας Σημαίας, που παραχωρείται σε παραλίες και μαρίνες οι οποίες χαρακτηρίζονται από καλή οργάνωση και καθαριότητα. Η Κύπρος έχει κερδίσει, σε αναλογία με την ακτογραμμή της, τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες. Οι κυπριακές παραλίες αναδείχθηκαν οι καθαρότερες παραλίες της Ευρώπης.

 

Ο θεσμός της Γαλάζιας Σημαίας καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education, FEE) και εισήχθη στην Κύπρο το 1994 από την Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA), που αποτελεί και τον Εθνικό Χειριστή του Προγράμματος στην Κύπρο.

Privacy Policy

Written by geroskipou on . Posted in Content

Cookies

The Geroskipou Municipality website does not use cookies.

External Site Links

In the event that Geroskipou Municipality links to other websites on the internet. Content and Privacy Policies are the responsibility of their respective owners.

IP Addresses and Logging

Geroskipou Municipality server logs information about visitors, including IP addresses, date/time visited, referring website, length of stay, etc. This information is used for site statistics only.

Customer Information

 

Geroskipou Municipality will only store information that you supply bu using the online contact form. This information is not passed onto third party companies.

All questions and concerns should be directed here.

Disclaimer

Written by geroskipou on . Posted in Content

Geroskipou Municipality hereby excludes all conditions, warranties, representations or other terms concerning the supply or purported supply of, failure to supply or delay in supplying any service in connection with the website or would otherwise be implied into or incorporated into these Terms and Conditions or any collateral contract, whether by statute, common law or otherwise.

You understand and agree that you are using the Geroskipou Municipality website at your own risk and that Geroskipou Municipality does not warrant that the website meets your requirements. Moreover, Geroskipou Municipality does not warrant that the website will be uninterrupted, error free or secure. Any content or services provided by the website or in connection with the website by Geroskipou Municipality is done so on an “AS IS” basis. Geroskipou Municipality makes no representations, warranties or endorsements of any kind, whether expressed or implied, with respect to the website for the content or services included in the website.

Geroskipou Municipality reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.

All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, partially changed or completely deleted by the author without separate announcement.

Geroskipou Municipality is not responsible for any contents linked or referred to from these pages.

Γραμματεία και Διοίκηση

Written by geroskipou on . Posted in Γραμματεία και Διοίκηση

Η Γραμματεία συντονίζει και υποκινεί το μηχανισμό λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου. Υποβοηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη των αποφάσεών του, παρέχοντάς του στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγει από τα υπόλοιπα Δημοτικά Τμήματα και άλλες πηγές αφού προηγουμένως τα μελετήσει και τα επεξεργαστεί κατάλληλα. Είναι το όργανο που χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος ως η μόνη Εκτελεστική Αρχή του Δήμου για εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες:

ß Επιμελείται την παραλαβή και το χαρακτηρισμό όλων των εισερχομένων

– εξερχομένων αιτήσεων και εγγράφων της εισερχόμενης και εξερχόμενης

αλληλογραφίας, καθώς και την άμεση και σωστή διανομή των προτύπων ανά

Τμήμα ή Διεύθυνση.

ß Τηρεί Μητρώο και ατομικούς φακέλους του προσωπικού.

ß Τηρεί Μητρώο των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου.

ß Τηρεί Μητρώο προσφορών.

ß Ασχολείται με την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ß Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.

ß Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους, προς το προσωπικό.

ß Ασχολείται επίσης με:

 Ευρωπαϊκά Θέματα

 Απαλλοτριώσεις/Επιτάξεις

 Τροχονομία

 Πολιτικούς Γάμους

 Αθλητικό Κέντρο

ß Παρακολουθεί και χορηγεί τις άδειες ανάπαυσης και ασθενείας του

προσωπικού.

ß Φροντίζει για την εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων του Δήμου.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule