telephone

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

telephone

 

 

77 77 86 60

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, στην προσπάθεια του να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο κοινό, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του και με στόχο, την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την ενεργό συμμετοχή του δημότη στην επίλυση προβλημάτων καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση του δημότη στην επισήμανση διαφόρων προβλημάτων, προχώρησε στη δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη το οποίο λειτουργεί εντός του Δημοτικού Μεγάρου.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημοτικής υπηρεσίας και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημότη με διαφάνεια, στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα που υποβάλλονται από δημότες, καταγράφονται και αφού κωδικοποιηθούν, παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και επίλυση.

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητάς του, το Γραφείο:

 

  • παρέχει τη δυνατότητα στο δημότη της Γεροσκήπου, να απευθύνεται και να εκφράζει το παράπονο ή το αίτημά του και να διεκδικεί το δικαίωμα της εξυπηρέτησης,
  • καθοδηγεί τους δημότες για ζητήματα που τους αφορούν και παρέχει ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών και νομοθεσίας,
  • εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τις οποιεσδήποτε εισηγήσεις, παράπονα και αιτήματα και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο δημότη ή τον καθοδηγεί, για τις οποιεσδήποτε ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του,
  •  μέσω εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος, παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης των παραπόνων, από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι και την έκβαση του τελικού αποτελέσματος,
  • έχει την ευθύνη παρακολούθησης υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται και ετοιμάζει και υποβάλει, σχετική μηνιαία αναφορά στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ώρες Λειτουργίας του Γραφείου:

Καθημερινά από τις 7:30 μέχρι 14:30 και Τετάρτη απόγευμα από τις 15:00 μέχρι και τις 18:00.

Η ύπαρξη μιας λειτουργικής και δομημένης Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Παραπόνων, αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα πρώτιστη υποχρέωση του Δήμου, προκειμένου ο δημότης της Γεροσκήπου, να υποστηρίζεται άμεσα και να εξυπηρετείται αποτελεσματικά από το ανάλογα εξειδικευμένο προσωπικό.

 Η δυνατότητα επικοινωνίας του δημότη με το ΓΕΔ, θα παρέχεται στο άμεσο μέλλον και μέσω διαδικτύου.

 

Δήμος Γεροσκήπου,

08 Μαρτίου 2012

Τέλη Υδατοπρομήθειας – Ανακοίνωση

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεροσκήπου σε συνεδρία του στις 13/01/2012 αποφάσισε όπως από 01/01/2012 ισχύουν τα πιο κάτω τέλη Υδατοπρομήθειας:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΟΙΚΙΑ  

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

 

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

1 ως 15

0.56

 

1 ως 15

0.56

16 ως 30

0.56

 

16 ως 30

0.56

31 ως 45

0.77

 

31 ως 45

0.56

46 ως 60

1.00

 

46 ως 60

0.75

61 ως 75

1.80

 

61 ως 75

1.35

76 ως 90

2.50

 

76 ως 90

1.88

91 και άνω

2.80

 

91 και άνω

2.10

Πάγιο

12.00

 

Πάγιο

12.00

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

 

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

1 ως 15

0.56

 

1 ως 15

0.56

16 ως 30

0.56

 

16 ως 30

0.70

31 ως 45

0.77

 

31 ως 45

0.77

46 ως 60

0.80

 

46 ως 60

1.60

61 ως 75

1.45

 

61 ως 75

2.35

76 ως 90

2.00

 

76 ως 90

2.60

91 και άνω

2.25

 

91 και άνω

3.00

Πάγιο

12.00

 

Πάγιο

3.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον πληροφορήστε ότι με βάση το άρθρο 134 του Περί Δήμων Νόμου την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, επιβάλλεται προσεπιβάρυνση ύψους 10% επί των καθυστερημένων οφειλών στα Τέλη Υδατοπρομήθειας.

 

Σημαντικές Πληροφορίες

¨      Ο καταναλωτής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά τον υδρομετρητή.  Επίσης έχει την ευθύνη για οποιανδήποτε υπερκατανάλωση καταγραφεί, είτε λόγω διαρροής στην εγκατάσταση μετά τον υδρομετρητή είτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. 

¨      Για έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή σπατάλης νερού και υπερχρέωσης, ο Δήμος συστήνει στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων τους και τακτική παρακολούθηση της ένδειξης του υδρομετρητή τους.

¨      Ενστάσεις στις χρεώσεις Τελών Υδατοπρομήθειας γίνονται δεκτές μόνο μετά τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που είναι διαθέσιμο στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου.  Όλες οι ενστάσεις για να εξεταστούν πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ κατάσταση ΑΗΚ για ακατοίκητη οικία, βεβαίωση υδραυλικού για επιδιόρθωση βλάβης κτλ).  Μη πλήρως δικαιολογημένες ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

¨      Σε περίπτωση παρουσίασης καθυστερημένων οφειλών, ο Δήμος θα διενεργεί αποσυνδέσεις υδρομετρητών χωρίς καμία επιπλέον ειδοποίηση.  Για την επανασύνδεση του υδρομετρητή θα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών καθώς επίσης και το τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή που καθορίζεται σήμερα στα €20 πλέον ΦΠΑ.  

 Εκ του Δήμου Γεροσκήπου

Συνεργασία μεταξύ ΚΟΑΠ και Δήμων

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

Συνεργασία μεταξύ ΚΟΑΠ και Δήμων

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, συνεχίζει και φέτος, τη συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή ενιαίας αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων (2012).

Για περισσότερες πληροφορίες και για διευθέτηση ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τον κύριο Κώστα Αναστασιάδη, Διοικητικό Λειτουργό του Δήμου, στο τηλέφωνο 26913600.

 

Δήμος Γεροσκήπου,

07 Μαρτίου 2012

Επιτροπή Εμπορίου και Βιοτεχνικής Περιοχής

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος                – Πρόεδρος Επιτροπής

ΑΚΕΛ – Ευτύχιος Κεζούδης                      – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                    – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                  – Μέλος Επιτροπής

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule