ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2016

Προς: Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα: Β’ Εθνική Σύνοδος Νέων 2016 Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Στις 16 Νοεμβρίου 2016, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου οργανώνει στη Λευκωσία τη Β’ Εθνική Σύνοδο Νέων 2016. Ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί τους νέους και τις νέες της Γεροσκήπου που ανήκουν σε κάποιο οργανωμένο σύνολο της πόλης να συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Ας σημειωθεί ότι όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το μεταφορικό μέσο που θα παρέχει ο 0.ΝΕ.Κ. Οι κύριες θεματικές με τις οποίες θα καταπιαστεί η Β’ Εθνική Σύνοδος Νέων είναι:
  • Απάθεια ή Συμμετοχή: Πώς ενισχύεται η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Κύπρου.
  • Κυπριακό: Η οπτική των νέων στην επανενωμένη Κύπρο.
  • Αποκλεισμός ή Πρόσβαση: Φραγμός στην ανεργία των νέων.
  • Στασιμότητα ή Καινοτομία: Ο αυριανός κόσμος της εργασίας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των νέων.
  • Κατάρρευση ή Επιτυχία: Νέοι τρόποι για την αειφόρο ανάπτυξη στην Κύπρο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις στην Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016.

Από Δήμο Γεροσκήπου

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule