Ο Θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» στη Γεροσκήπου

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

Ο Θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» στη Γεροσκήπου

Το πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» αποτελεί μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος, με τη συνεργασία των πολιτών. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ο πολίτης, ο δημότης δύναται να συμβάλει σε θέματα που αφορούν άμεσα την ασφάλεια του ιδίου, της οικογένειας και της περιουσίας του. Η ευαισθητοποίηση και η συνειδητή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του προγράμματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου εκτιμά ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει σημαντικά στην ενίσχυση της ευταξίας και της ασφάλειας στα δημοτικά μας όρια. Γι’ αυτό καλεί όλους τους δημότες όπως δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ως «Παρατηρητές της Γειτονιάς».
Λειτουργία

(α) Γενικές Πληροφορίες
Το πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος όπου:
    • η Αστυνομία εκπαιδεύει και συμβουλεύει τους πολίτες σε τεχνικές πρόληψης του εγκλήματος, π.χ.:
– πώς να κάνουν τα σπίτια και την περιουσία τους λιγότερο ελκυστικά στους εγκληματίες.
– πώς να είναι σε εγρήγορση για ύποπτες/εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή τους.
   • οι πολίτες παρατηρούν και ενημερώνουν την Αστυνομία για ασυνήθιστες/ ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή τους.
   • η Αστυνομία δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
   • η Αστυνομία δεν ζητά από κανένα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για πρόληψη του εγκλήματος.
   • η ευθύνη για σύλληψη των εγκληματιών παραμένει εκεί που ανήκει, δηλαδή στην Αστυνομία.
(β) Τρόπος Λειτουργίας
      • Εκπαίδευση, διαφώτιση και οργάνωση του κοινού για θέματα πρόληψης και ασφάλειας.
      • Ενημέρωση παρατηρητών για την εγκληματικότητα από την Αστυνομία.
      • Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών από παρατηρητές προς την Αστυνομία.
      • Αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών από την Αστυνομία.
      • Επανατροφοδότηση και ενημέρωση των εθελοντών για τα αποτελέσματα.
      • Αξιολόγηση του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορισμός στόχων.
(γ) Ο Ρόλος των «Παρατηρητών της Γειτονιάς»
Οι παρατηρητές της γειτονιάς προτρέπονται να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν οτιδήποτε τους φαίνεται ύποπτο στην Αστυνομία. Βασικότερη λειτουργία είναι η ενημέρωσή σας μέσω SMS για να λαμβάνετε έγκαιρα τα μέτρα σας. Όλα αυτά γίνονται χωρίς να χρησιμοποιείτε τον πολύτιμο χρόνο σας.

Μέσα από τη λειτουργία του προγράμματος και τη βοήθεια των δημοτών, ο Δήμος Γεροσκήπου αποβλέπει, επίσης, στην έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας στις γειτονιές της δημαρχούμενης περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, στο τηλ. 7777 8660.

Χρήσιμα Τηλέφωνα: 26 80 65 06 Αστυνομία Πάφου, 112 Αστυνομία-Πυροσβεστική-Νοσοκομείο, 1460 Γραμμή του Πολίτη.

Αρχισυντονιστής Προγράμματος: Μαρία Κωνσταντίνου (τηλ. 97 78 15 44)

Συντονιστής Τομέα Βόρεια της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου: Αυγουστής Παπαχριστοδούλου (τηλ. 99 560 199)

Συντονιστής Τομέα Νότια της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου: Γεωργία Ευγενίου (τηλ. 99 514 185)

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule