ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  


    Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοινό ότι η προθεσμία τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής της Επαγγελματικής Άδειας, Επαγγελματικής Στέγης και του Τέλους αποκομιδής Σκυβάλων είναι η 14η Δεκεμβρίου 2012.

    Μέχρι την Παρασκευή 14/12/2011 οι εισπράξεις των πιο πάνω φορολογιών θα γίνονται στα ταμεία του Δήμου και στις Τράπεζες / Πιστωτικά Ιδρύματα, στους λογαριασμούς που αναφέρονται στο πίσω μέρος των τιμολογίων ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC Payments Systems Ltd στην διεύθυνση www.jccsmart.com χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα.

    Ενστάσεις για τις επιβληθείσες φορολογίες και τέλη θα γίνονται δεκτές μόνο μετά τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που είναι διαθέσιμο στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου.  Όλες οι ενστάσεις για να εξεταστούν πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ κατάσταση ΑΗΚ για ακατοίκητη οικία, αποδεικτικά για Πολύτεκνες ή Πενταμελής οικογένειες κτλ).  Μη πλήρως δικαιολογημένες ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων καθορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2012.

    Από την Δευτέρα 17/12/2012 μέχρι και την Παρασκευή 28/12/2012 οι εισπράξεις των πιο πάνω φορολογιών θα γίνονται μόνο στα ταμεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
            Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή : 8.00π.μ. – 1.00μ.μ.
Τετάρτη : 8.00π.μ. – 1.00μ.μ. και 3.00μ.μ. – 5.00μ.μ.  

    Το ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013 .

    Την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013 στα οφειλόμενα ποσά θα επιβληθεί προσεπιβάρυνση 10%.

    Όσοι δεν έλαβαν τιμολόγια για τις πιο πάνω φορολογίες και τέλη, προτρέπονται  όπως αποταθούν στα γραφεία του Δήμου για διευθέτηση των υποχρεώσεων τους.

Από Δήμο Γεροσκήπου

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule