ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ

Written by geroskipou on . Posted in Εγκριμένα προγράμματα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
«ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ»

Στόχοι Προγράμματος
1.    Η απόκτηση γνώσεων για ζητήματα της  χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η εμβάθυνση στην έννοια της εξάρτησης
2.    Η διερεύνηση των στερεοτύπων και η κατάρριψη των μύθων γύρω από τη χρήση ουσιών και την εξάρτηση καθώς και η ανάδειξη των συνεπειών σε προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και επίπεδο υγείας
3.    Η διερεύνηση των επιλογών που έχουν οι έφηβοι σχετικά με τη χρήση ή τη μη-χρήση και ο προσδιορισμός των θετικών και αρνητικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.

Αναμφίβολα, οι νέοι αντιμετωπίζουν μια πληθώρα δυσκολιών και αυτό βρίσκε¬ται σε στενή σχέση με το γεγονός ότι βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο της ζωής τους (Αναστασόπουλος, 1997). Οι μεταβατικές περίοδοι θεωρούνται σημεία-κλειδιά που μπορούν να αποτελέσουν έναν παράγοντα κινδύνου με την έννοια ότι δημιουργείται μια αίσθηση αβεβαιότητας για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα ένας νέος να είναι ιδιαίτερα ευάλωτος. Οι αλλαγές που καλείται να αντιμετωπί¬σει είναι πολλές. Για παράδειγμα, η αύξηση των ακαδημαϊκών απαιτήσεων, η ανάληψη περισσότερων ευθυνών μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, η επιλογή επαγγέλματος, η διαμονή σε μια άλλη πόλη ως φοιτητής/τρια (Μανωλόπου¬λος, 1987).
Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό αναπτυξιακό στόχο αποτελεί και η ανεξαρτητο¬ποίηση από την οικογένεια και η απομάκρυνση από τα γονεϊκά πρότυπα και η δημιουργία μιας προσωπικής ταυτότητας (Cole & Cole, 2002).
Όλα τα παραπάνω αποτελούν πόλους άγχους, ανησυχίας ή / και συγκρούσεων για έναν νέο τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να τον καθιστούν ευάλωτο στη χρήση ουσιών ως ένα μέσο, για να «ξεφύγει» από τα προβλήματα που τον κατακλύζουν (Μόττη-Στεφανί¬δη, 1997). Άλλωστε, η ανάγκη του εφήβου να ενταχθεί στην ομάδα των συνο¬μηλίκων, από την οποία δεν θα αποκλίνει, τον καθιστά επιρρεπή στην πίεση των συνομηλίκων να προβεί συχνά σε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, όπως είναι η χρήση ή η κατάχρηση ουσιών (Νομικού, 2004).

Είναι απαραίτητο μια προληπτική παρέμβαση να εστιάζε¬ται τόσο στην ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών για τα ναρκωτικά (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.-Ο.ΚΑ.ΝΑ, 2000) όσο και την καλλιέργεια δεξιοτήτων αντίστασης στη χρήση εξαρτησιογόνων ου¬σιών. Μια προληπτική παρέμβαση που εστιάζεται στους παραπάνω παράγοντες, χωρίς εκφοβισμούς, απειλές και απεχθείς εικόνες, ενδυναμώνει το άτομο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνικο-συναισθηματική του ανάπτυξη, λειτουργώντας έτσι προστα¬τευτικά όσον αφορά τη χρήση ουσιών.

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule