ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΥ ΣΤΟ ΕΜΕΙΣ

Written by geroskipou on . Posted in Εγκριμένα προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΚΑΙ ΤΟ «ΕΣΥ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»

Στόχοι
1.       Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών μεταξύ τους.  
2.    Η αποδοχή της διαφορετικότητας των συνομηλίκων
3.    Η αποσαφήνιση της εικόνας εαυτού των παιδιών
4.       Η επεξεργασία των τρόπων επικοινωνίας και αντίδρασης προς τους άλλους και τον εαυτό τους

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη θεωρία της θεραπευτικής μυθοπλασίας και αφήγησης του μοντέλου της δραματοθεραπείας. Στα παιδιά αρέσει από πολύ μικρή ηλικία να ακούν ιστορίες. Συχνά έχουν μια αγαπημένη ιστορία την οποία θέλουν να ακούν ξανά και ξανά έως ότου η ιδιαίτερη ανάγκη που εκπληρώνεται μέσα από την ιστορία δεν υφίσταται πλέον και μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής τους. Μία ιστορία λειτουργεί ως καθησύχαση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό, ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε στο δρόμο από το γνωστό στο άγνωστο και το αντίστροφο (Gersei & King, 1990). Οι ανάγκες ενός παιδιού, καθώς γίνεται πιο ενήμερο για τον  κόσμο των ενηλίκων, ικανοποιούνται από τις λύσεις που δίνονται σε μία ιστορία ακόμη και εάν επιτυγχάνονται διαμέσου του μαγικού ραβδιού της καλής νεράιδας. Υποσυνείδητα, το παιδί αφομοιώνει κανόνες συμπεριφοράς ακόμη και ηθικής χωρίς καμία άλλη διδαχή πέρα από την ιστορία αυτή καθαυτή. Οι ιστορίες μεταφέρουν ένα μήνυμα και στο συνειδητό και στο ασυνείδητο μέρος του μυαλού. Τα παιδιά μπορεί συχνά να ταυτίζονται με τον ήρωα ή να συναισθάνονται τους άλλους χαρακτήρες ακόμη και το δράκο. Αυτό τα βοηθά να οικοδομήσουν ένα υγιές Εγώ και, ταυτόχρονα, να ξελαφρώσουν από την πίεση των προβλημάτων που παραμένουν άλυτα (Gersei & King, 1990). Λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη της λογοτεχνίας και την επίδραση της στον άνθρωπο αναπτύχθηκε το μοντέλο της θεραπευτικής μυθοπλασίας και αφήγησης, ένα από τα έξι μοντέλα της δραματοθεραπείας, που εστιάζεται στην ενοποιητική δύναμη του πανανθρώπινου μυθολογικού υλικού αλλά και της προσωπικής μυθολογίας του κάθε ατόμου με βασικά εργαλεία τους μύθους και τα παραμύθια («model of therapeutic storymaking and storytelling» (Landy, 1986). & (Lahad, 1992). Βάση αυτού οι μύθοι και οι ιστορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δραματοθεραπεία με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μία ιστορία μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης ή να δουλευτεί αυτή καθαυτή συνολικά.

Το υλικό που θα αξιοποιηθεί δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για παιχνίδι και συνδέοντας το θέατρο και  τη δημιουργική έκφραση με το «παίζειν» (Jennings, Minde, 1996).  Όλο το υλικό στηρίζεται σε παραμύθια, μύθους και ιστορίες που αξιοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους στη συνέχεια: εικαστικά, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια φαντασίας, δραματοποιήσεις, καλλιτεχνικές κατασκευές.
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων προδημοτικής εκπαίδευσης. Οι παιδαγωγοί αυτής της βαθμίδας έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά που φροντίζουν, αφού είναι τα σημαντικά πρόσωπα που σχετίζονται μαζί τους μετά τους γονείς και την οικογένεια και μπορεί να γνωρίζουν και έτσι να κατανοούν καλύ¬τερα το παρελθόν και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Επιπλέον ένα πρόγραμμα πρόληψης στο χώρο της Προδημοτικής Εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την πίεση του χρόνου και ενός αυστηρά καθορισμένου αναλυτικού προγράμμα¬τος. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος είναι κοινές με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ένας παιδαγω¬γός στην προσέγγιση των νηπίων- προνηπίων άρα είναι και εύκολο για αυτούς να εφαρμοστεί.
Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα γίνει από αυτούς η εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές ενώ παράλληλα θα τους δίνεται σταδιακά το εκπαιδευτικό υλικό και θα υποστηρίζονται στην εποπτική διαδικασία για όποια δυσκολία αντιμετωπίσουν.

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule