ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Written by geroskipou on . Posted in Εγκριμένα προγράμματα

ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
Ανοιχτές Συναντήσεις Γονέων

Στόχοι Προγράμματος
1.    Η ενεργοποίηση των γονιών για να ενημερωθούν γύρω από τα θέματα που αφορούν στο μεγάλωμα των παιδιών τους, στις σχέσεις στην οικογένεια και στη πρόληψη της χρήσης ουσιών.
2.    Να συνειδητοποιήσουν οι γονείς τα θέματα που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους.
3.    Να πάρουν έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ουσιών και το ρόλο των γονιών στην πρόληψης των εξαρτήσεων

Η οικογένεια εξακολουθεί να είναι ακόμη και σήμερα φυτώριο και καταφύγιο και μπορεί να προσφέρει τα εφόδια και τις κατάλληλες συνθήκες για τη βιολο¬γική και ψυχοκοινωνική επιβίωση και ανάπτυξη των μελών της. Μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο που δίνει χαρά, προστασία, υποστήριξη, κατανόηση και ζεστασιά (Skinner & Cleese, 1989).
Στους παράγοντες προστασίας των παιδιών από συμπεριφορές χρήσης και κατάχρησης ουσιών (όσον αφορά στο οικογενειακό περιβάλλον) συγκαταλέ¬γονται η ικανοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών, γνωστικών και συναι¬σθηματικών αναγκών των παιδιών, η ενίσχυση των δεσμών στην οικογένεια, η υψηλή γονική στήριξη, η πληροφόρηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των γο¬νιών, η γονική επίβλεψη και η ρύθμιση των κανόνων πειθαρχίας. Μέσα από τις δράσεις στην οικογένεια μπορούν να ενδυναμωθούν οι παραπάνω προ¬στατευτικοί παράγοντες.
Οι Ανοιχτές Συναντήσεις Γονιών, οι οποίες απευθύνονται και σε γονείς ενηλί¬κων, δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να πάρουν εξειδικευμένες πληροφο¬ρίες αλλά και να συζητήσουν γύρω από θέματα που τους απασχολούν. Οι γο¬νείς προσέρχονται εθελοντικά διατηρώντας, εάν το επιθυμούν, την ανωνυμία τους. Έτσι, αποτελούν ένα εναλλακτικό και ευέλικτο πρόγραμμα για γονείς που είτε θέλουν να ενημερωθούν σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέ¬ροντα είτε διστάζουν να εκθέσουν τις προσωπικές τους ανησυχίες. Επίσης, απευθύνονται σε πολυάσχολους γονείς που δεν μπορούν να συμμετάσχουν τακτικά στα άλλα προγράμματα εξαιτίας περιορισμένου χρόνου. Κάποια από τα ζητήματα που θα αναπτυχθούν είναι: ο ρόλος της μητέρας, η διαφορετικότητα του ρόλου του πατέρα, η βία στην οικογένεια, η διαχείριση της φιλίας των παιδιών, η αγάπη των γονιών, οι συγκρούσεις στην οικογένεια.   

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule