Ο Δήμος Γεροσκήπου συμμετέχει στο πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC – INN.O.V.Age

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

Ο Δήμος Γεροσκήπου συμμετέχει στο πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC – INN.O.V.Age

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Ανκόνα της Ιταλίας στις 14, 15 και 16 Μαίου η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος  Improvement of Effectiveness of regional development policies in eco-innovation of Smart Home and Independent Living to increase the quality of Life of Aging people (INN.O.V.Age) που εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC. Το Δήμο Γεροσκήπου εκπροσώπησε στη συνάντηση ο Διοικητικός Λειτουργός του Δήμου κ. Κώστας Αναστασιάδης  ενώ στη συνάντηση μετείχε και η Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ροζίτα Παυλίδου.

Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούν 15 Εταίροι από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γαλλία,  τη Λιθουανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Τσεχία, τη Σλοβενία και την Κύπρο, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,5 περίπου εκατ. ευρώ και άρχισε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2012.  Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα με το Δήμο Γεροσκήπου, ενώ υποστηρικτικό ρόλο στην υλοποίηση των εργασιών και την επίτευξη των στόχων θα έχει το Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως Φορέας Εμπειρογνωμοσύνης και Τεχνογνωσίας για τη διασύνδεση του Επιχειρηματικού Κόσμου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προώθηση δράσεων καινοτομίας στον τομέα υποβοηθητικών εφαρμογών για την Τρίτη ηλικία.  

 

 

Οι εργασίες του προγράμματος επικεντρώνονται στην αποτελεσματική «επέμβαση» φορέων επιρροής στη διαμόρφωση πολιτικής και συνθηκών για καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας στη βάση εξειδικευμένων εφαρμογών στους χώρους διαβίωσης.  Προς επίτευξη των στόχων το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην όσο το δυνατόν ενεργότερη συνεργασία με επιχειρήσεις για προώθηση νέων εξειδικευμένων εργαλείων και εφαρμογών.

Η υλοποίηση του προγράμματος εκτείνεται στην εμπλοκή περιφερειακών και άλλων φορέων τεχνογνωσίας που θα συμβάλουν στη δημιουργία συστάδας προώθησης και εφαρμογής Καινοτομίας (Innovation Hub). Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Γεροσκήπου με τη στήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία και το συντονισμό  των συστάδων εφαρμογής καινοτομίας, ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη μάζα κρίσιμης γνώσης.

Στο  πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν αρκετές συντονιστικές συναντήσεις των εταίρων, καθώς και εκπαιδευτικές συναντήσεις στις οποίες θα μετέχουν τόσο οι εταίροι του Έργου όσο και οι Φορείς στήριξης, στελέχη της συστάδας Καινοτομίας, οι οποίοι αναμένεται να ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρους εφαρμοσμένων πολιτικών. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία, Γαλλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Ο Δήμος Γεροσκήπου θα μετέχει στις συναντήσεις και θα φροντίσει να επωφεληθεί από τις εμπειρίες στο θέμα της εφαρμογής πολιτικής καλύτερης διαβίωσης για την Τρίτη ηλικία.

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule