Τέλη Υδατοπρομήθειας – Ανακοίνωση

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεροσκήπου σε συνεδρία του στις 13/01/2012 αποφάσισε όπως από 01/01/2012 ισχύουν τα πιο κάτω τέλη Υδατοπρομήθειας:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΟΙΚΙΑ  

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

 

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

1 ως 15

0.56

 

1 ως 15

0.56

16 ως 30

0.56

 

16 ως 30

0.56

31 ως 45

0.77

 

31 ως 45

0.56

46 ως 60

1.00

 

46 ως 60

0.75

61 ως 75

1.80

 

61 ως 75

1.35

76 ως 90

2.50

 

76 ως 90

1.88

91 και άνω

2.80

 

91 και άνω

2.10

Πάγιο

12.00

 

Πάγιο

12.00

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

 

Κατανάλωση

Κυβικά Μέτρα Ανά Τριμηνία

1 ως 15

0.56

 

1 ως 15

0.56

16 ως 30

0.56

 

16 ως 30

0.70

31 ως 45

0.77

 

31 ως 45

0.77

46 ως 60

0.80

 

46 ως 60

1.60

61 ως 75

1.45

 

61 ως 75

2.35

76 ως 90

2.00

 

76 ως 90

2.60

91 και άνω

2.25

 

91 και άνω

3.00

Πάγιο

12.00

 

Πάγιο

3.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον πληροφορήστε ότι με βάση το άρθρο 134 του Περί Δήμων Νόμου την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, επιβάλλεται προσεπιβάρυνση ύψους 10% επί των καθυστερημένων οφειλών στα Τέλη Υδατοπρομήθειας.

 

Σημαντικές Πληροφορίες

¨      Ο καταναλωτής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά τον υδρομετρητή.  Επίσης έχει την ευθύνη για οποιανδήποτε υπερκατανάλωση καταγραφεί, είτε λόγω διαρροής στην εγκατάσταση μετά τον υδρομετρητή είτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. 

¨      Για έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή σπατάλης νερού και υπερχρέωσης, ο Δήμος συστήνει στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων τους και τακτική παρακολούθηση της ένδειξης του υδρομετρητή τους.

¨      Ενστάσεις στις χρεώσεις Τελών Υδατοπρομήθειας γίνονται δεκτές μόνο μετά τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που είναι διαθέσιμο στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου.  Όλες οι ενστάσεις για να εξεταστούν πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ κατάσταση ΑΗΚ για ακατοίκητη οικία, βεβαίωση υδραυλικού για επιδιόρθωση βλάβης κτλ).  Μη πλήρως δικαιολογημένες ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

¨      Σε περίπτωση παρουσίασης καθυστερημένων οφειλών, ο Δήμος θα διενεργεί αποσυνδέσεις υδρομετρητών χωρίς καμία επιπλέον ειδοποίηση.  Για την επανασύνδεση του υδρομετρητή θα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών καθώς επίσης και το τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή που καθορίζεται σήμερα στα €20 πλέον ΦΠΑ.  

 Εκ του Δήμου Γεροσκήπου

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule