Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης                 – Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος               – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                          – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                 – Μέλος Επιτροπής

(α) Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και σ’ αυτή συμμετέχουν ακόμη τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

(β) Η Επιτροπή ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως:

(1)   Διαλέξεις/σεμινάρια για ενημέρωση των δημοτών.

(2)   Ευρωπαϊκά προγράμματα.

(3)   Συνεργάζεται με το ειδικό γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, για θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule