Πολεοδομική Επιτροπή και Παραλίων

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης                – Πρόεδρος

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης                 – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Ευτύχιος Κεζούδης                    – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαραλάμπος Πάζαρος                – Μέλος Επιτροπής

(α) Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και σ’ αυτή συμμετέχουν ακόμη τρια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

(β) Η Επιτροπή ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με:

(1) πολεοδομικά έργα,

(2) την υποβολή απόψεων για αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου,

(3) χώρους στάθμευσης,

(4) θέματα τροχαίας,

(5) θέματα που περιέχονται στον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο.

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule