Εκτελεστική Επιτροπή περί οδών και οικοδομών

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                 – Πρόεδρος

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης               – Μέλος Επιτροπής

 

 

(α) Η Επιτροπή αυτή προεδρεύεται από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και σ’ αυτή συμμετέχουν ακόμη δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

(β) Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της εκτελεστικής Επιτροπής περί Οδών και Οικοδομών.

(γ) Η Επιτροπή αυτή εξετάζει θέματα τεχνικού περιεχόμενου που έχουν σχέση με:

(1) αιτήσεις για άδειες οικοδομής,

(2) αιτήσεις για διαχωρισμό οικοπέδων,

(3) τεχνικά έργα (βελτιωτικά, αντιπλημμυρικά και κατασκευές δρόμων),

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule