Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                – Πρόεδρος

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος              – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ –  Ευτύχιος Κεζούδης                 – Μέλος Επιτροπής

 

(Ι) Η Επιτροπή αυτή προβλέπεται από το άρθρο 56 του περί Δήμων Νόμου του 1985.

(ΙΙ) Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον Δήμαρχο και σ’αυτή συμμετέχουν ακόμη δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

(ΙΙΙ) Η Επιτροπή δύναται να εργοδοτεί υπό τα τρέχοντα ημερομίσθια οποιουσδήποτε εργάτες, αναγκαίους για την υπηρεσία του Δήμου, και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία υπάρχει πρόνοια στον τρέχοντα προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule