Οικονομικών Τμήμα

Written by geroskipou on . Posted in Οικονομικών Τμήμα

Αρμοδιότητες:

ß Σύνταξη και Έλεγχος Προϋπολογισμών.

ß Έλεγχος και Πραγματοποίηση Δαπανών.

ß Εισπράξεις.

ß Έλεγχος Ταμειακής Ροής.

ß Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων.

ß Είσπραξη επαγγελματικών αδειών, τέλη σκυβάλων, άδειες επαγγελματικών υποστατικών, δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας.

ß Εκδίδει άδειες ποτού, καπνού και άδειες σκύλων.

ß Είσπραξη φορολογίας για καλλιτεχνικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται εντός των Δημοτικών ορίων (Φόρος Θεάματος).

Ώρες Ταμείου: 8:00 – 13:30 καθημερινά (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή).

geroskipou

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule