image001-8

Μαθησιακές Δυσκολίες

Written by geroskipou on . Posted in Άρθρα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Dr Δημήτρης Δημητρίου – Παπαβασιλείου

Παιδίατρος – Νευροαναπτυξιολόγος

Μετεκπαιδευθείς στο Παν/μιο Yale-ΗΠΑ και

στο Παν/κό Νοσοκομείο Robert-Debre – Παρίσι-Γαλλία

Υπ/ντής Κέντρου Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής Κύπρου

Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Μητέρα-Αθήνα

Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

drdimi@yahoo.com, www.paidiatriki.com

 

 

Σε μια κοινωνία που δίνει ολοένα και περισσότερη έμφαση στην ακαδημαϊκή επιτυχία, οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν τόσο γονείς όσο και εκπαιδευτικούς. Ειδικά στην Κυπριακή κοινωνία, οι σχολικές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα ψηλές.

image001-8Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετο άγχος για την οικογένεια που είναι αιτία χαμηλής αυτοεκτίμησης για το παιδί, στο οποίο μεταφέρεται η πίεση της επιτυχίας. Αποτελεί ακόμα σημείο κοινωνικής τριβής μεταξύ των γονέων. Και κάποτε, ακόμα χειρότερα, συγκρίνουμε τα παιδιά μας ως προς την σχολική τους απόδοση, τόσο σε επίπεδο σχολείου αλλά και ενδο-οικογενειακά, λέγοντας πχ «η Μαρία είναι πιο καλή μαθήτρια από σένα-γιατί δεν προσπαθείς να την φτάσεις ;» . Όλα αυτά αποτελούν ανοικτή πληγή για την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας οδηγώντας σε φαύλο κύκλο αποτυχίας και απογοήτευσης.

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν για τον ειδικό νευρο-αναπτυξιολόγο, σήμα κινδύνου για σειρά προβλημάτων νευροαναπτυξιακής-συμπεριφορικής παιδιατρικής.

Υπολογίζεται ότι πάσχει το 5% του πληθυσμού και 15-20% του μαθητικού πληθυσμού, συχνότερα αγόρια και το ποσοστό σύμφωνα με έρευνες του Κέντρου Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και στην Κύπρο.

Οι δυσκολίες είναι δυσανάλογες με την ηλικία του παιδιού, την σχολική του εκπαίδευση και την νοημοσύνη του που συνήθως είναι φυσιολογική ή και ανώτερη χωρίς αισθητηριακές διαταραχές όπως προβλήματα ακοής και όρασης.

Οφείλεται σε διαταραχές της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης εγκεφαλικών ερεθισμάτων ή επίσης διαταραχών των αντιληπτικών ικανοτήτων. Ενοχοποιούνται γενετικοί, περιβαλλοντικοί, γνωσιακοί και νευροαναπτυξιακοί παράγοντες καθώς και ψυχοκοινωνικές αιτίες.

Ένα ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον, συναισθηματική ανασφάλεια ή πολιτισμική αποστέρηση, έλλειψη δηλαδή ερεθισμάτων, μπορούν να επιβαρύνουν τα ήδη υπαρχοντα προβλήματα, οδηγώντας σε χαμηλή αυτοπεποίθηση, κατάθλιψη και αυξανόμενο άγχος και ακόμα χαμηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης το άγχος που υφίστανται οι γονείς και την απογοήτευση που βιώνουν όταν ακούνε το δάσκαλο να τους λέει ότι το παιδί τους δεν αποδίδει στο σχολείο. Οι γονείς νιώθουν σαν να έχουν αποτύχει οι ίδιοι ή πολλές φορές βιώνουν ξανά δικές τους τραυματικές σχολικές εμπειρίες, από τις οποίες προσπαθούσαν να «προφυλάξουν» τα παιδιά τους, ασκώντας πίεση για σχολική επιτυχία.

 

Κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών:

image002-8

 1. Διαταραχή της Ανάγνωσης-Δυσαναγνωσία:
  Αφορά περίπου το 4-10% των παιδιών . Η ανάγνωση είναι συνήθως προβληματική, αργή και διακεκομμένη, με ελλειπή κατανόηση του κειμένου.
 1. Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης- Δυσγραφία:
  Η γραφή είναι συνήθως δυσανάγνωστη, ασταθής. Επηρεάζει εμφανώς τη δυνατότητα έκφρασης του ατόμου αφού απαιτεί μεγάλη προσοχή χρόνο και ενέργεια ξεχνώντας τί ήθελε να γράψει.

 

 1. Διαταραχή των Αριθμητικών ικανοτήτων-Δυσαριθμησία:
  Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων, στη διενέργεια μαθηματικών πράξεων, δυσκολία στην αναγνώριση μαθηματικών συμβόλων αλλά και στην αντίληψη εννοιών όπως ποσότητας, ταξινόμησης .
 1. Διαταραχές του Λόγου – Δυσφασία
  Παιδιά με δυσκολίες στον προφορικό λόγο και συγκεκριμένα στο συγχρονισμό φωνημάτων και στην αναγνώριση λέξεων, μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στην Ανάγνωση και στη Γραπτή έκφραση.
 1. Δυσλεξία:
  Αναφέρεται συνήθως στην συνύπαρξη διαταραχών της Ανάγνωσης και του Γραπτού λόγου σε επίπεδο χαμηλότερο της πραγματικής του ηλικίας παρά την φυσιολογική νοητική ικανότητα και το επαρκές σχολικό περιβάλλον ενώ ο προφορικός λόγος και η άρθρωση είναι φυσιολογικά εκτός και αν συνυπάρχει και άλλη αναπτυξιακή διαταραχή.

  Παρουσιάζεται περίπου στο 3% του πληθυσμού και οφείλεται σε διαταραχές της μετανάστευσης των νευρικών κυττάρων κατά την εμβρυογένεση με αποτέλεσμα την δυσκολία επεξεργασίας και αποδικωποιήσης γραπτών πληροφοριών.

  Τα χαρακτηριστικά κυρίως στην ανάγνωση και λιγότερο στην γραφή είναι η διστακτική και επίπονη ανάγνωση, η αναστροφή, επανάληψη ή πρόσθεση γραμμάτων και συλλαβών, σύγχυση παρόμοιων οπτικά γραμμάτων όπως «α» με «ο» ή «β» με «δ», ή παρόμοιων ακουστικά γραμμάτων όπως «β» με «φ», παράλειψη μικρών λέξεων, δυσκολία ανάγνωσης μεγάλων λέξεων, μονότονη φωνή, ελλειπής κατανόηση κειμένου, καθρεπτική γραφή, αναστροφή γραμμάτων όπως το «ε» με το «3». Πολλές φορές φαίνεται να συμπληρώνουν το κείμενο με παραπλήσιες φωνητικά ή νοηματικά λέξεις.

  Μπορεί να συνδυάζεται με δυσγραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα /διάσπαση προσοχής, αδεξιότητα και έλλειψη οργάνωσης.

 2. Σύνδρομο του Αδέξιου παιδιού (Δυσπραξία ή διαταραχή συντονισμού).
  Συνήθως υπάρχει αργός ρυθμός κινήσεων, δυσκολία οργάνωσης και προγραμματισμού, αδεξιότητα κινήσεων και μπορεί να συνυπάρχει με διαταραχές λόγου και δυσαριθμησίας.Το παιδί μπορεί να χτυπάει πάνω σε επιπλα, να χάνει ισορροπία ενώ μπορεί να το χαρακτηρίζουν ως «τεμπέλη» στην προσπάθειά του να αποφύγει τη δραστηριότητα.
 1. Δυσκολία στην προσοχή – Σύνδρομο Διάσπασης Προσοχής/Υπερκινητικού παιδιού (ADHD) :
  Σε συνδυασμό με τις μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζεται επίσης διάσπαση ή μικρή διάρκεια προσοχής, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα, ανησυχία και αδυναμία συμμόρφωσης, δυσκολία οργάνωσης και διαταραχές ύπνου.

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, για δημιουργία σωστού ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος, με τη συνεργασία ειδικών αλλά και χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, σώζει τα παιδιά από τόσο ακαδημαϊκά αλλά και από αρκετά ψυχολογικά προβλήματα.

Απαιτείται η θετική επανατροφοδότηση και συνεχής ενθάρρυνση των παιδιών, γιατί τα περισσότερα παραιτούνται από την προσπάθεια, υφίστανται δηλαδή ματαίωση, όταν δουν πώς ότι και να κάνουν, δεν αποδίδουν στο σχολείο και ότι οι γονείς τους δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Υπάρχει επίσης άμεση σχέση της συμπάθειας που δείχνουν τα παιδιά στον δάσκαλο και της σχολικής απόδοσης.

Τα παιδιά με σχολική αποτυχία μπορεί να οδηγηθούν αλλιώς, λόγω της χαμηλής αυτοεκτίμησης σε εσωστρέφεια και εσωτερίκευση των αρνητικών συναισθημάτων ή αντίθετα σε παραβατική συμπεριφορά, σε μια προσπάθεια να ξεχωρίσουν ή να «επιβεβαιώσουν» το γεγονός ότι είναι ξεχωριστά ή/και για να ξεφύγουν από την ασφυκτική πίεση των γονέων. Παρατηρούνται επίσης συχνά εκρήξεις θυμού, ειδικά όταν είναι στην περίοδο της εφηβείας.

Δεν πρέπει να συγκρίνεται τα παιδιά μεταξύ τους! Το καθένα έχει τις δικές του αρετές και χαρίσματα. Έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα ταλέντα, τα οποία πρέπει να αναγνωρίζουμε και να καλλιεργούμε, ούτως ώστε να έχουν δυνατότητα να αντλούν αυτοπεποίθηση και σιγουριά από τον τομέα στον οποίο έχουν επιτυχία και αποτέλεσμα. Αυτό θα βοηθήσει και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών καθώς το παιδί θα αισθάνεται ότι έχει την δύναμη και τις ικανότητες.

Όποιο και νάναι το αποτέλεσμα στο σχολείο, το κυριότερο είναι το παιδί να μην τραυματίζεται ψυχολογικά στην διαδικασία. Γιαυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε να λέμε στα παιδιά μας «Μπράβο!». Η προσπάθεια αξίζει περισσότερο από όποιο αποτέλεσμα.

Article Hits: {hits}312{/hits}

image001-7

Καλός γονίος

Written by geroskipou on . Posted in Άρθρα

image001-7

«ΚΑΛΟΣ» ΓΟΝΙΟΣ

 

 

«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ» ΓΟΝΙΟΣ

ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

 

Πρέπει να ελέγχω

image002-7

Απαιτεί υπακοή.

Αμείβει.

Τιμωρεί.

Προσπαθεί να κερδίσει.

Επιμένει ότι έχει αυτός δίκιο και το παιδί άδικο.

Επαναστατεί.

Νιώθει ανήσυχο, αδικημένο. Ζητά εκδίκηση ή παραιτείται.

Υποκρίνεται, λέει ψέματα, κλέβει.

Δεν έχει αυτοπειθαρχία.

Πιστεύω ότι το παιδί μπορεί να πάρει αποφάσεις.

image003-7

Επιτρέπει την εκλογή.

Ενθαρρύνει.

Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Προσπαθεί.

Συνεισφέρει. Συνεργάζεται.

Επιλύει τα προβλήματα. Αποκτά επινοητικότητα.

Είμαι ανώτερος

image004-7

Νιώθει οίκτο για το παιδί.

Παίρνει την ευθύνη πάνω του.

Υπερπροστατεύει.

Παραχαϊδεύει

Κάνει το παιδί να ντρέπεται για τον εαυτό του.

Λυπάται τον εαυτό του.

Κατηγορεί, επικρίνει τους άλλους.

Νιώθει ανεπαρκής.

Είμαι ισότιμος, ούτε ανώτερος ούτε κατώτερος σε αξία από τους άλλους.

image005-7

Πιστεύει στο παιδί.

Το σέβεται.

Ενθαρρύνει την ανεξαρτησία.

Δίνει το δικαίωμα εκλογής και ευθύνης.

Περιμένει να συνεισφέρει το παιδί.

Αναπτύσσει αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. Μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις.

Πιστεύει στην ισοτιμία.

Έχω δικαιώματα.

Μου οφείλεις.

image006-7

Ασχολείται υπερβολικά με την δικαιοσύνη.

Δίνει υποπροϋποθέσεις.

«Οι άλλοι με αδικούν με εκμεταλλεύονται».

Δεν τους εμπιστεύεται.

Μαθαίνει να τους εκμεταλλεύεται.

Πιστεύω στον αμοιβαίο σεβασμό.

image007-7

Καλλιεργεί την ισοτιμία και τον σεβασμό.

Δεν κάνει το παιδί να νιώθει ένοχο.

Αναπτύσσει τον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινωνικό ενδιαφέρον.

Πρέπει να είμαι τέλειος

image008-7

Απαιτεί απ’ όλους την τελειότητα.

Ψάχνει για λάθη.

Τον απασχολεί πολύ η γνώμη των άλλων.

Πιέζει το παιδί, για να φανεί καλός εκείνος.

Πιστεύει ότι ποτέ δεν είναι αρκετά καλός.

Γίνεται τελειομανής.

Νιώθει αποθαρρυμένο.

Ανησυχεί υπερβολικά για την γνώμη των άλλων.

Είμαι άνθρωπος.

«Έχω το θάρρος να μην είμαι τέλειος».

image009-7

Θέτει πραγματοποιήσιmα πρότυπα.

Τονίζει τα θετικά σημεία.

Ενθαρρύνει.

Δεν τον απασχολεί η εικόνα του εαυτού του.

Έχει υπομονή.

Ενδιαφέρεται για το έργο και όχι για την αυτοπροβολή.

Βλέπει τα λάθη ως πρόκληση να συνεχίσει.

Δε με υπολογίζεις.

Οι άλλοι έχουν περισσότερη σημασία από μένα.

image010-7

Παραχαϊδεύει το παιδί.

Γίνεται «σκλάβος» του.

Υποχωρεί στις απαιτήσεις του.

Νιώθει ένοχος, όταν λέει όχι.

Περιμένει από τους άλλους.

Δεν έχει καλές κοινωνικές σχέσεις.

Δε σέβεται τα δικαιώματα των άλλων.

Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αξία.

Το ίδιο και ο εαυτός μου.

image011-7

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή.

Αρνείται να γίνει «χαλί που το πατάνε».

Ξέρει πότε θα πει «όχι».

Έχει καλές κοινωνικές σχέσεις.

Σέβεται τα δικαιώματα των άλλων.

Είναι γενναιόδωρο.

Article Hits: {hits}311{/hits}

image001-6

Θρήνος

Written by geroskipou on . Posted in Άρθρα

«Θρήνος, το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη….»

Parkes

 

 

image001-6

Τι καταλαβαίνει ένα παιδί για το θάνατο, πώς αισθάνεται όταν χάνει κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, τι πρέπει να πούμε σ’ ένα παιδί και πώς να το στηρίξουμε; Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία γεννιούνται σε κάθε οικογένεια που χάνει ένα αγαπημένο της πρόσωπο.

 

Ο θάνατος του πατέρα, της μητέρας, ενός αδελφού, παππού, γιαγιάς ή άλλου αγαπημένου προσώπου είναι ό,τι πιο οδυνηρό μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός παιδιού. Τα παιδιά όμως στις μέρες μας δεν είναι τόσο προστατευμένα από τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής, όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι είναι. Είναι εξοικειωμένα με την έννοια του θανάτου, μιας και αποτελεί μέρος της φαντασίας τους, αλλά και μέρος της καθημερινής τους ζωής. Υπάρχει μέσα στα βιβλία, τα παραμύθια που διαβάζουν, στα τηλεοπτικά προγράμματα και τις κινηματογραφικές ταινίες που βλέπουν. Τα παιδιά λοιπόν γνωρίζουν πολύ καλά την έννοια του θανάτου. Ο τρόπος όμως με τον οποίο αντιλαμβάνονται την έννοια αυτή περνά μέσα από ορισμένα διαδοχικά στάδια κατανόησης, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ηλικίες:

3-5 ετών: αντιλαμβάνεται το θάνατο σαν κάτι όπως ο ύπνος, σαν ένα φαινόμενο που δεν είναι οριστικό. Πιστεύει ότι ο νεκρός εξακολουθεί να ζει εκεί που βρίσκεται, να τρώει, να πίνει, να κινείται κλπ.

5-9 ετών: ενώ αντιλαμβάνεται την οριστικότητα του θανάτου πιστεύει ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο στους άλλους και όχι στον ίδιο. Προσωποποιεί το θάνατο, δίνοντας του τη μορφή του «φαντάσματος» ή του «μπαμπούλα».

10 ετών και άνω: αντιλαμβάνεται το θάνατο όπως και οι ενήλικες, σαν κάτι αναπόφευκτο, οριστικό και που μπορεί να συμβεί σε όλους.

Τα παιδιά λοιπόν καταλαβαίνουν την απώλεια και συγχρόνως υποφέρουν εξαιτίας της. Δεν μένουν ασυγκίνητα στο χαμό αγαπημένων προσώπων, έστω και αν πολλές φορές η συμπεριφορά τους μας δίνει λανθασμένη εντύπωση. Απλά ο θρήνος των παιδιών είναι διαφορετικός από των ενηλίκων. Τα παιδιά δεν αντέχουν τόσο πόνο μαζεμένο γι’ αυτό και θρηνούν με δόσεις. Τη μια στιγμή μπορεί να είναι θλιμμένα και την αμέσως επόμενη να γελούν και να παίζουν, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως «έχουν ξεπεράσει τη θλίψη τους». Επίσης, λόγω του φτωχού τους λεξιλογίου εκφράζουν το θρήνο τους έμμεσα, στο παιχνίδι και τις ζωγραφιές τους, μέσα από αλλαγές στη συμπεριφορά τους, στον ύπνο, στο φαγητό τους κλπ. Μπορεί να γίνουν επιθετικά, να κλειστούν στον εαυτό τους, να μειωθεί η απόδοσή τους στο σχολείο, να εκδηλώσουν συμπεριφορές προηγούμενων σταδίων ανάπτυξης (πιπίλα, ενούρηση, εξάρτηση από ενήλικες), να αναπτύξουν διάφορες φοβίες π.χ φόβο για το σκοτάδι, φόβο αποχωρισμού, αλλά και να εκδηλώσουν σωματικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, στομαχικές διαταραχές, αναπνευστικά προβλήματα κλπ.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν εξαιρούνται της διαδικασίας του πένθους. Η άποψη ότι τα παιδιά δεν αισθάνονται τον πόνο, γιατί δεν είναι συναισθηματικά ώριμα και δεν καταλαβαίνουν, δεν ευσταθεί. Τα παιδιά όχι μόνο καταλαβαίνουν πότε έχει συμβεί κάτι δυσάρεστο στην οικογένειά τους, αλλά ταυτόχρονα μπορούν και να το ξεπεράσουν, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία να μάθουν την αλήθεια και να μοιραστούν με τους ανθρώπους που αγαπούν τα φυσιολογικά συναισθήματα που έχουν όλοι όσοι υποφέρουν. Πώς θα το πετύχετε αυτό;

Ενημερώστε το παιδί έγκαιρα, αξιόπιστα και με απλά λόγια. Η καθυστέρηση δημιουργεί σύγχυση στο παιδί, παρερμηνείες και φόβο. Εξηγήστε του με ακρίβεια και ειλικρίνεια τι συνέβη, πώς συνέβη και προσαρμόστε το λεξιλόγιό σας στο επίπεδο κατανόησης του παιδιού.

Χρησιμοποιήστε τις σωστές λέξεις. Χρησιμοποιήστε λέξεις όπως «πέθανε, θάνατος» παρά ασαφείς εκφράσεις όπως «χάθηκε, έφυγε, τον πήρε ο Θεός» κλπ. Οι ασαφείς εκφράσεις συχνά παρερμηνεύονται, ιδιαίτερα από πολύ μικρότερα παιδιά που δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι ο θάνατος είναι οριστικός. Σε τέτοιες εξηγήσεις το παιδί μπορεί να θυμώσει με το αγαπημένο πρόσωπο που έφυγε χωρίς να το αποχαιρετήσει, να απογοητευτεί που δεν επιστρέφει, ή να νιώσει θυμό προς το Θεό που του στερεί το αγαπημένο του πρόσωπο.

Μην ωραιοποιείτε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αν και οδυνηρή δεν αλλάζει. Μπορείτε να εξηγήσετε τι συμβαίνει όταν πεθάνει κάποιος λέγοντας, για παράδειγμα, ότι «το σώμα του σταματά να λειτουργεί, η καρδιά του δεν κτυπά πια, δεν σκέπτεται, δεν αισθάνεται. Βάζουμε το σώμα του σ’ ένα κουτί που το λέμε φέρετρο και το θάβουμε στη γη, στο νεκροταφείο». Οι μεταφυσικές ερμηνείες είναι δυσνόητες για τα πολύ μικρά παιδιά, καθώς έχουν την τάση να κατανοούν αυτά που τους λέμε με κυριολεκτικό τρόπο.

Τονίστε στο παιδί ότι δεν έχει ευθύνη γι’αυτό που συνέβη. Διαβεβαιώστε το ότι τίποτα απ’ όσα έκανε, σκέφτηκε ή είπε (αταξίες, απαγορευμένες πράξεις ή σκέψεις) δεν προκάλεσαν το θάνατο του αγαπημένου του προσώπου και τονίστε ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να είχε κάνει για να αποτρέψει αυτόν το θάνατο.

Πληροφορήστε το παιδί για το τι θα συμβεί από δω και πέρα. Τα παιδιά ανησυχούν για το μέλλον τους (ποιος θα τα φροντίσει, θα τα διαβάσει κλπ.). Ενημερώστε τα για τις συνήθειες που θα παραμείνουν σταθερές, αλλά και για τις αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στη ζωή της οικογένειας.

image002-6 Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία πως, όσο και να προσπαθούμε, δεν μπορούμε να «προστατεύσουμε» ένα παιδί από την εμπειρία του θανάτου ούτε από τον ψυχικό πόνο που βιώνει όταν πεθάνει ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα. Ο πόνος αυτός είναι το τίμημα που πληρώνει καθένας που αγαπά. Τα παιδιά έχουν τεράστια αποθέματα δύναμης και αποφασιστικότητας για να εξελιχθούν και να μεγαλώσουν. Συχνά ωριμάζουν πρόωρα μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν, δίνοντας ένα βαθύτερο νόημα στη ζωή τους. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τα παιδιά πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν την αλήθεια και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Χαραλάμπους

Δέσποινα

 

 

 

Article Hits: {hits}310{/hits}

 

image001-5

Εφηβεία Παχυσαραία

Written by geroskipou on . Posted in Άρθρα

image001-5

ΕΦΗΒΕΙΑ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ


ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑ

Ξεκινώντας με τον ορισμό των δύο λέξεων, είμστε σε θέση να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τη σχέση τους στη ζωή μας, σύμφωνα με το ρόλο μας-είτε ως γονιός, ή έφηβος- έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να δούμε πιο καθαρά τις συνέπειες και να επιλέξουμε την αποτελεσματικότερη λύση για μας.

Η εφηβεία ορίζεται από το χρονικό διάστημα που ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων σημείων της ήβης και καταλήγει στην ενηλικίωση του ατόμου.Πρόκειται για ένα φαινόμενο ορμονικό, βιολογικό, πνευματικό. Η εφηβεία είναι περίοδος έντονων σωματικών αλλαγών. Το παιδικό σώμα μετατρέπεται βαθμιαία σε σώμα ενηλίκου, με προεξάρχοντα τα χαρακτηριστικά του φύλου (γυναικεία ή ανδρικά). Η αποδοχή αυτών των αλλαγών προϋποθέτει υγιή ψυχική λειτουργία.Υπάρχει μια έντονη αλλαγή στην εικόνα του σώματος και του εαυτού, η οποία σπρώχνει τον έφηβο στην αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας. Ταυτόχρονα εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους και δοκιμάζεται η ικανότητα προσαρμογής του στην κοινωνία.

Η παχυσαρκία η υπερβολική αποταμίευση ενέργειας στον οργανισμό με τη μορφή λίπους και προκαλείται από την τακτική λήψη υπερβολικής ποσότητας τροφής που η θερμιδική της αξία υπερβαίνει αυτή που το άτομο καταναλώνει.Είναι μια ακραία κατάσταση αποταμίευσης λίπους που δημιουργεί μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές στον οργανισμό. Από τις αρχές του 21ου αιώνα η παχυσαρκία τείνει να γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας σχετιζόμενο με καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη Καρκίνο
Καθώς επίσης και την ψυχική υγεία, όπως: κατάθλιψη, μειωμένη αυτοεκτίμηση και
δυσαρέσκεια με την εικόνα του σώματος μας και άλλες κλινικές παθήσεις που αυξάνουν τα ποσοστά θνησιμότητας παγκοσμίως.

ΕΦΗΒΕΙΑ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Η ραγδαία ανάπτυξη που εμφανίζεται την περίοδο της εφηβείας, οδηγεί το νέο στην ανάγκη από ένα πλούσιο σε ποσότητα και ποιότητα διαιτολόγιο, καθώς ο έφηβος χρειάζεται ενέργεια για την αύξηση του μυικού ιστού, την ανάπτυξη του σκελετού και του νευρικού συστήματος,όπως και για την ανάπτυξη του γεννητικού συστήματος.Την περίοδο αυτή οι ανάγκες σε πρωτεΐνες τριπλασιάζονται, ο σίδηρος που αποβάλλεται με την απώλεια του αίματος κατά την έμμυνη ρύση πρέπει να αναπληρωθεί.

Πολλές φορές όμως αυτή η ανάγκη της λήψης τροφής γίνεται ανεξέλεγκτη σε αλληλένδετη σχέση με τις σωματικές αλλαγές την περίοδο της εφηβείας και έχουμε το δυσάρεστο φαινόμενο της παχυσαρκίας.

Είναι λοίπον απαραίτητο, οι έφηβοι να προσλαμβάνουν την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας καθημερινά αλλά και να εκπαιδευτούν σε σχέση με την ποιότητα των τροφών που θα πρέπει να καταναλώνουν σε συδιασμό με την κατάλληλη άσκηση.

Μια σωστή διατροφή ενός εφήβου που θα τον βοηθήσει να προετοιμάσει το κατάλληλο έδαφος για τη μελλοντική του υγεία είναι να τηρήσει τις πλέον γνωστές μικρές συμβουλές που σχεδόν όλοι οι διατροφολόγοι συστήνουν:

· Κατανάλωση 5 γευμάτων την ημέρα(πρωϊνό, μεσημεριανό, βραδυνό και 2 ενδιάμεσα)

· http://tin.pblogs.gr/2008/20080301/pages/7.html

Αποφυγή ζαχαρούχων ροφημάτων και βιομηχανοποιημένων σνακ πλούσιων σε ζάχαρη, αλάτι καιλιπαρά.

image003-5

 • · Ναι στα δημητριακά ολικής αλέσεως!
 • · Καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
 • · Γάλα: Η τροφή – κλειδί για την αύξηση του ύψους σας.
 • · Ναι στο άπαχο κρέας, το κοτόπουλο και το ψάρι.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΦΗΒΟΥ

 

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ

Ένα φλιτζάνι δημητριακά με ένα ποτήρι γάλα 1,5% λιπαρά και μία μπανάνα.

Μισό φλιτζάνι δημητριακά με ένα ποτήρι γάλα 1,5% λιπαρά κι ένα μήλο.

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ

Ένα τοστ με μια φέτα τυρί χαμηλών λιπαρών, μια φέτα ζαμπόν γαλοπούλας και ντομάτα.

Μία μπάρα δημητριακών 100-150 θερμίδες.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

Δύο και 1/2 φλιτζάνια μακαρόνια με 1/2 φλιρζάνι κιμά, μια κουταλιά της σούπας τριμμένη παρμεζάνα και δύο φλιτζάνια λαχανοσαλάτα με μία κουταλιά του γλυκού λάδι.

Ένα και 1/2 φλιτζάνι μακαρόνια με 3 κουταλιές της σούπας κιμά και μία κουταλιά της σούπας τριμμένη παρμεζάνα και ένα φλιτζάνι λαχανοσαλάτα με μια κουταλιά του γλυκού λάδι.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

Ένα ποτήρι γάλα 1,5% λιπαρά και μία μπανάνα.

Ένα γιαούρτι 0-2% λιπαρά κι ένα αχλάδι.

ΒΡΑΔΙΝΟ

200 γρ. κοτόπουλο ψητό με 2/3 του φλιτζνιού ρύζι βραστό αβουτύρωτο και δύο φλιτζάνια μαρουλοσαλάτα με μια κουταλιά του γλυκού λάδι.

120γρ κοτόπουλο ψητό με 1/2 φλιτζάνι ρύζι βραστό αβουτύρωτο και δύο φλιτζάνια μαρουλοσαλάτα με μια κουταλιά του γλυκού λάδι.

www.giannitsopoulou.yahoo.co.uk

Πρέπει να προσέξουν όμως ορισμένοι έφηβοι κυρίως κορίτσια να μην ακολουθούν αυστηρή δίαιτα προκειμένου να βελτιώσουν την εμφάνιση τους, με αποτέλεσμα να θέσουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση απώλειας της όρεξης, λόγω καθαρών ψυχολογικών αιτιών, η οποία χαρακτηρίζεται, ως anorexianervosa!

image004-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Hits: {hits}309{/hits}

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule