Επιτροπή Υγείας και Καθαριότητας

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΕΔΕΚ – Μάριος Αθανασίου                     – Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                         – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος              – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης                – Μέλος Επιτροπής

Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                 – Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος              – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                         – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                – Μέλος Επιτροπής

Πολιτιστική Επιτροπή

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος               – Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                        – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης              – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης               – Μέλος Επιτροπής

Εκτελεστική Επιτροπή περί οδών και οικοδομών

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                 – Πρόεδρος

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης               – Μέλος Επιτροπής

 

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule