Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης                 – Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος               – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                          – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                 – Μέλος Επιτροπής

Επιτροπή Τουρισμού

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                      – Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ΄΄ Βασίλης                   – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Ευτύχιος Κεζούδης                         – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                     – Μέλος Επιτροπής

Πολεοδομική Επιτροπή και Παραλίων

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης                – Πρόεδρος

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης                 – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Ευτύχιος Κεζούδης                    – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαραλάμπος Πάζαρος                – Μέλος Επιτροπής

Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                         – Πρόεδρος

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΚΟ –Χριστάκης Τσιάτταλος              – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης               – Μέλος Επιτροπής

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule