Δημοτικοί Σύμβουλοι στην Σχολική Εφορεία

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                          – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης                – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Μάριος Αθανασίου                     – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης                 – Μέλος Επιτροπής

Επιτροπή Προσωπικού

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                   – Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                          – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος              – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                 – Μέλος Επιτροπής

Επιτροπή Προσφύγων και Κοινωνικής Πρόνοιας

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΑΚΕΛ – Ευτύχιος Κεζούδης                     – Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος               – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                  – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Μάριος Αθανασίου                      – Μέλος Επιτροπής

Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης                 – Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Χριστάκης Τσιάτταλος               – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                          – Μέλος Επιτροπής

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος                 – Μέλος Επιτροπής

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule