Οικονομικών Τμήμα

Written by geroskipou on . Posted in Οικονομικών Τμήμα

Αρμοδιότητες:

ß Σύνταξη και Έλεγχος Προϋπολογισμών.

ß Έλεγχος και Πραγματοποίηση Δαπανών.

ß Εισπράξεις.

ß Έλεγχος Ταμειακής Ροής.

ß Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων.

ß Είσπραξη επαγγελματικών αδειών, τέλη σκυβάλων, άδειες επαγγελματικών υποστατικών, δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας.

ß Εκδίδει άδειες ποτού, καπνού και άδειες σκύλων.

ß Είσπραξη φορολογίας για καλλιτεχνικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται εντός των Δημοτικών ορίων (Φόρος Θεάματος).

Ώρες Ταμείου: 8:00 – 13:30 καθημερινά (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή).

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule