Παράπονα

Written by geroskipou on . Posted in Παράπονα

Tel: 77 77 86 60

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, στην προσπάθεια του να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο κοινό, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του και με στόχο, την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την ενεργό συμμετοχή του δημότη στην επίλυση προβλημάτων καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση του δημότη στην επισήμανση διαφόρων προβλημάτων, προχώρησε στη δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη το οποίο λειτουργεί εντός του Δημοτικού Μεγάρου.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημοτικής υπηρεσίας και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημότη με διαφάνεια, στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα που υποβάλλονται από δημότες, καταγράφονται και αφού κωδικοποιηθούν, παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και επίλυση.
Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητάς του, το Γραφείο:
•    παρέχει τη δυνατότητα στο δημότη της Γεροσκήπου, να απευθύνεται και να εκφράζει το παράπονο ή το αίτημά του και να διεκδικεί το δικαίωμα της εξυπηρέτησης,
•    καθοδηγεί τους δημότες για ζητήματα που τους αφορούν και παρέχει ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών και νομοθεσίας,
•    εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τις οποιεσδήποτε εισηγήσεις, παράπονα και αιτήματα και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο δημότη ή τον καθοδηγεί, για τις οποιεσδήποτε ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του,
•     μέσω εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος, παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης των παραπόνων, από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι και την έκβαση του τελικού αποτελέσματος,
•    έχει την ευθύνη παρακολούθησης υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται και ετοιμάζει και υποβάλει, σχετική μηνιαία αναφορά στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ώρες Λειτουργίας του Γραφείου:
Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7.30πμ έως 3.00μμ
Πώς λειτουργεί:
Η επικοινωνία με το ΓΕΔ μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο.
•    Με επίσκεψη στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ώρες.
•    Τηλεφωνικά στον αριθμό: 77 77 86 60
•    Συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ εδώ.
•    Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015, Τ.Κ.8201, Γεροσκήπου, Πάφος
•    Με email στο: info@geroskipou-municipality.com
Η ύπαρξη μιας λειτουργικής και δομημένης Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Παραπόνων, αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα πρώτιστη υποχρέωση του Δήμου, προκειμένου ο δημότης της Γεροσκήπου, να υποστηρίζεται άμεσα και να εξυπηρετείται αποτελεσματικά από το ανάλογα εξειδικευμένο προσωπικό.
 
Δήμος Γεροσκήπου

Form Downloads

Geroskipou-Municipality-Complaints-Form-Greek

Geroskipou-Municipality-Complaints-Form-English

 

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule