Τροχονομική Υπηρεσία

Written by geroskipou on . Posted in Τροχονομική Υπηρεσία

Ο Δημοτικός Τροχονόμος υπηρετεί την Τροχονομική Υπηρεσία ασκώντας τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης εντός των Δημοτικών ορίων. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, δρώντας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Εξώδικα Πρόστιμα:

Είναι ειδοποιήσεις που επιδίδονται σε πρόσωπα για την διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οχληρίες και
παράνομη στάθμευση. Οι ειδοποιήσεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου. Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη αν δεν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της. Το εξώδικο πρόστιμο αν δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, τότε αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό του ποσού ίσου με το μισό του αρχικού προστίμου. Η πληρωμή του εξωδίκου προστίμου γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο.

Για παρατηρήσεις, εισηγήσεις και σχόλια σχετικά με τις αρμοδιότητες της Τροχονομικής Υπηρεσίας καθώς και ενστάσεις για εξώδικη καταγγελία, παρακαλώ όπως αυτές γίνονται γραπτώς και να απευθύνονται στον Δημοτικό Γραμματέα.

Τεχνική Υπηρεσία

Written by geroskipou on . Posted in Τεχνική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες:

ß Η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της συνολικής πολιτικής του Δήμου στους τομείς της πολεοδομίας, χωροταξίας και της ανάπτυξης διαμέσου των σχετικών νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ß Εξετάζει τη χωροθέτηση των αναπτύξεων σε σχέση με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

ß Εξετάζει αιτήσεις για οικοδομικές άδειες.

ß Έχει την ευθύνη για τη μελέτη των αναπτύξεων που κατά καιρούς αναλαμβάνει ο Δήμος όπως πάρκα, χώρους πρασίνου, κτίρια, οδικά δίκτυα κλπ.

ß Έχει την ευθύνη για τις νέες κατασκευές που εκτελούνται από τα συνεργεία του Δήμου εντός των Δημοτικών ορίων καθώς και για την συντήρηση όλων των

Δημοτικών ιδιοκτησιών.

ß Κατασκευή – συντήρηση πεζοδρομιών και οχετών.

ß Επαναφορά σχισμάτων δρόμων από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και επαλείψεις δρόμων.

ß Κατασκευή και συντήρηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης (σηματοδότηση με ταμπέλες και διαγράμμιση δρόμων).

ß Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση συμβολαίων με ιδιώτες εργολάβους.

ß Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου.

ß Συντήρηση Δικτύου Υδατοπρομήθειας.

ß Στέγαστρα Λεωφορείων.

ß Κυκλοφοριακές Μελέτες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

geroskipou-cyprus-weddings-006

Πολιτικοί Γάμοι

Written by geroskipou on . Posted in Πολιτικοί Γάμοι

Cyprus Weddings in Geroskipou Cyprus

Experience an escape from reality,  a place that remains delightfully magical…Geroskipou Weddings in Cyprus. Geroskipou is the ideal place for a man and a woman to join together and share their vows, after all legend has it that Aphrodite, Goddess of Love and Beauty, chose this place as her sacred gardens. Weddings take place in a specially designed and decorated room at Geroskipou Town Hall, Monday to Friday from 8.00 a.m. to 2.00 p.m. Your exact wedding date and time can be arranged either by phone or during your first visit to the registry, provided you allow for a maximum of 15 days between your first visit and the ceremony day. The cost of the wedding is 128 Euro Inc VAT. The ceremony itself is a short civil act service conducted by the Mayor of Geroskipou during which you are called upon to exchange your marriage vows and then the rings.

The Ceremony

Weddings take place in a specially designed and decorated room at Geroskipou Town Hall, Monday to Friday from 8.00 a.m. to 2.00 p.m. Your exact wedding date and time can be arranged either by phone or during your first visit to the registry, provided you allow for a maximum of 15 days between your first visit and the ceremony day. The cost of this wedding is 128 Euro. The ceremony itself it is a short civil act service conducted by the Mayor of Geroskipou during which you are called upon to exchange your marriage vows and then the rings.

Wedding Locations

The village of Geroskipou in Cyprus is a wonderful place to get married and we offer some great hotels and restaurants. Some of the locations are as follows:
 • Athena Royal
 • Athena
 • Ledra
 • Cypria Maris
 • Riu Cypria Bay
 • Paphian Bay
 • Pioneer
 • Phaethon
 • Aliathon
 • Atlantida Beach Restaurant

Special Licenses

The Special License is a permit issued by the Geroskipou Marriage Officer allowing couples to get married in Geroskipou one day after the initial written application. The cost of this license is 282 Euro.

Important Documents

People who wish to have a civil wedding in Cyprus must apply in person to the Officiator of Marriage Services at the Municipality of their choice with the following documents:
 1. Declaration of being single
 2. Original divorce certificate (if applicable)
 3. Original death certificate (if applicable)
 4. Birth certificate
 5. Deep poll proof of name change ( if applicable)
 6. Evidence of parental consent if under 18 years old.
The couple has an option of two types of ceremonies: Civil or church or both. They are perfectly legal and recognized worldwide. The same paperwork is required for either ceremony venue. You can book your wedding date via telephone or email. Civil Weddings between foreigners can be done in one of two ways: a) By presenting notification of wedding: In this case the marriage cannot take place within the first 15 days from the date of notification and not later than three months from that date. The interested parties will therefore have to remain in Cyprus for at least 15 days. b) With the obtainment of a special license: The interested parties apply to the Mayor of Municipality of their choice for the special license. Due to the specialised methods which are enforced by the Municipality of Geroskipou a marriage with the special license can take place within 24 hours.
 1. Passports
 2. Declaration of being single(from their countries). These declarations or (certificates) can be from the solicitor (on the headed paper of the solicitor’s office and stamped), the Ministry of the Interior(Home Office) or Foreign Ministry( Foreign Office) of their countries or even from their Embassies. The documents must be translated into Greek or English. Applicants who are holders of UK passports can take out an affidavit in England. The translated documents must be certified and signed by the above mentioned legal persons.
 3. Divorce certificates in the cases of divorce. The divorce certificates must be from the Courts and translated into greek or English. The certificates must be accompanied by an affidavit that the persons have not remarried.
 4. Death certificates in case of widowhood. The death certificates, whether they are originals or certified copies, must be translated into Greek or English.
 5. Birth certificate. The applicants must bring the original (The full version).
 6. Deep poll proof of name change. The applicants must bring the original.
 7. Evidence of parental consent if under 18 years old. Persons who have completed their 16th year of age can be allowed to marry only with their parents or legal guardians consent.  A written consent to this effect must therefore be presented. In the event that there are no legal guardians, then the consent of the Supreme Court of Pafos is needed.

Fees

Fees for a civil weddings
 1. For a wedding with notice: €128
 2. For a wedding with special license: €282

Key Contacts

For enquiries please contact: Mrs. Marina Polyviou – (Marriage Officer) Tel: 00357 26 960 797 Fax: 00357 26 963 840 Geroskipou Municipality P.O.Box 63015 – 8201 Geroskipou, Paphos, Cyprus E-mail: weddings_geroskipou@cytanet.com.cy

Photo Gallery

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”Weddings”]

Παράπονα

Written by geroskipou on . Posted in Παράπονα

Tel: 77 77 86 60

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, στην προσπάθεια του να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο κοινό, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του και με στόχο, την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την ενεργό συμμετοχή του δημότη στην επίλυση προβλημάτων καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση του δημότη στην επισήμανση διαφόρων προβλημάτων, προχώρησε στη δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη το οποίο λειτουργεί εντός του Δημοτικού Μεγάρου.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημοτικής υπηρεσίας και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημότη με διαφάνεια, στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα που υποβάλλονται από δημότες, καταγράφονται και αφού κωδικοποιηθούν, παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και επίλυση.
Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητάς του, το Γραφείο:
•    παρέχει τη δυνατότητα στο δημότη της Γεροσκήπου, να απευθύνεται και να εκφράζει το παράπονο ή το αίτημά του και να διεκδικεί το δικαίωμα της εξυπηρέτησης,
•    καθοδηγεί τους δημότες για ζητήματα που τους αφορούν και παρέχει ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών και νομοθεσίας,
•    εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τις οποιεσδήποτε εισηγήσεις, παράπονα και αιτήματα και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο δημότη ή τον καθοδηγεί, για τις οποιεσδήποτε ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του,
•     μέσω εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος, παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης των παραπόνων, από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι και την έκβαση του τελικού αποτελέσματος,
•    έχει την ευθύνη παρακολούθησης υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται και ετοιμάζει και υποβάλει, σχετική μηνιαία αναφορά στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ώρες Λειτουργίας του Γραφείου:
Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7.30πμ έως 3.00μμ
Πώς λειτουργεί:
Η επικοινωνία με το ΓΕΔ μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο.
•    Με επίσκεψη στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ώρες.
•    Τηλεφωνικά στον αριθμό: 77 77 86 60
•    Συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ εδώ.
•    Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015, Τ.Κ.8201, Γεροσκήπου, Πάφος
•    Με email στο: info@geroskipou-municipality.com
Η ύπαρξη μιας λειτουργικής και δομημένης Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Παραπόνων, αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα πρώτιστη υποχρέωση του Δήμου, προκειμένου ο δημότης της Γεροσκήπου, να υποστηρίζεται άμεσα και να εξυπηρετείται αποτελεσματικά από το ανάλογα εξειδικευμένο προσωπικό.
 
Δήμος Γεροσκήπου

Form Downloads

Geroskipou-Municipality-Complaints-Form-Greek

Geroskipou-Municipality-Complaints-Form-English

 

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule