Γραμματεία και Διοίκηση

Written by geroskipou on . Posted in Γραμματεία και Διοίκηση

Η Γραμματεία συντονίζει και υποκινεί το μηχανισμό λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου. Υποβοηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη των αποφάσεών του, παρέχοντάς του στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγει από τα υπόλοιπα Δημοτικά Τμήματα και άλλες πηγές αφού προηγουμένως τα μελετήσει και τα επεξεργαστεί κατάλληλα. Είναι το όργανο που χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος ως η μόνη Εκτελεστική Αρχή του Δήμου για εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες:

ß Επιμελείται την παραλαβή και το χαρακτηρισμό όλων των εισερχομένων

– εξερχομένων αιτήσεων και εγγράφων της εισερχόμενης και εξερχόμενης

αλληλογραφίας, καθώς και την άμεση και σωστή διανομή των προτύπων ανά

Τμήμα ή Διεύθυνση.

ß Τηρεί Μητρώο και ατομικούς φακέλους του προσωπικού.

ß Τηρεί Μητρώο των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου.

ß Τηρεί Μητρώο προσφορών.

ß Ασχολείται με την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ß Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.

ß Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους, προς το προσωπικό.

ß Ασχολείται επίσης με:

 Ευρωπαϊκά Θέματα

 Απαλλοτριώσεις/Επιτάξεις

 Τροχονομία

 Πολιτικούς Γάμους

 Αθλητικό Κέντρο

ß Παρακολουθεί και χορηγεί τις άδειες ανάπαυσης και ασθενείας του

προσωπικού.

ß Φροντίζει για την εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων του Δήμου.

Υγειονομικές Υπηρεσίες

Written by geroskipou on . Posted in Υγειονομικές Υπηρεσίες

Αρμοδιότητες:

ß Φροντίζει για τον καθαρισμό των δρόμων, πάρκων, παραλιών και γενικά όλων των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων (σκύβαλα και γενικά άχρηστα αντικείμενα).

ß Μεριμνά για την καθαριότητα, την υγιεινή και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

ß Διενεργεί έλεγχο τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού: Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας, διενεργούνται προγραμματισμένοι
και έκτακτοι έλεγχοι για διαπίστωση των υγειονομικών συνθηκών και της τήρησης των κανόνων υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα
υποστατικά που παρασκευάζονται, ψήνονται και/ή πωλούνται τρόφιμα και ποτά για ανθρώπινη κατανάλωση.

ß Διερευνά και επιλύει τυχόν οχληρίες (προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία, την ασφάλεια και τις ανέσεις των δημοτών).

ß Καταπολεμεί επιβλαβή έντομα και τρωκτικά (συνεργείο ψεκασμού για κουνούπια, κατσαρίδες, ψύλλους, ποντικούς κ.α).

ß Απαγορεύει την κατοχή ζώων και πτηνών χωρίς άδεια κατοχής κατοικιδίου (ενόχληση, προβλήματα ακαθαρσιών κλπ).

ß Φροντίζει για την σωστή λειτουργία και την γενική καθαριότητα των δημοτικών αποχωρητηρίων.

ß Εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και λαμβάνει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής εξώδικων προστίμων εναντίον όσων ρυπαίνουν τους δημόσιους
χώρους:

1. Η επιθεώρηση ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων, αυλών, οικιών και άλλων υποστατικών), για να διαπιστώνει κατά πόσο διατηρούνται καθαροί.

2. Η επιθεώρηση των αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών, για να διαπιστώνει κατά πόσον αυτά συντηρούνται και λειτουργούν ικανοποιητικά ή και κατά πόσον υπάρχει υπερχείλιση ή διήθηση λυμάτων οπουδήποτε.

3. Η εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και η λήψη μέτρων εναντίον όσων δεν συμμορφώνονται ώστε να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και να διασφαλίζονται η ευπρέπεια και οι ανέσεις στην πόλη.

4. Η συλλογή των σκυβάλων και η μεταφορά τους στο χώρο υγειονομικής ταφής.

5. Η διοργάνωση εκστρατειών καθαριότητας σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα και τους δημότες της πόλης.

6. Η έκδοση αδειών κατοχής σκύλων και η τήρηση σχετικού μητρώου.

7. Ο έλεγχος καθώς και οι συνθήκες φύλαξης των σκύλων να είναι κατάλληλοι και να διατηρούνται καθαροί.

8. Η περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων.

Οικονομικών Τμήμα

Written by geroskipou on . Posted in Οικονομικών Τμήμα

Αρμοδιότητες:

ß Σύνταξη και Έλεγχος Προϋπολογισμών.

ß Έλεγχος και Πραγματοποίηση Δαπανών.

ß Εισπράξεις.

ß Έλεγχος Ταμειακής Ροής.

ß Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων.

ß Είσπραξη επαγγελματικών αδειών, τέλη σκυβάλων, άδειες επαγγελματικών υποστατικών, δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας.

ß Εκδίδει άδειες ποτού, καπνού και άδειες σκύλων.

ß Είσπραξη φορολογίας για καλλιτεχνικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται εντός των Δημοτικών ορίων (Φόρος Θεάματος).

Ώρες Ταμείου: 8:00 – 13:30 καθημερινά (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή).

Πολιτιστική Υπηρεσία

Written by geroskipou on . Posted in Πολιτιστική Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Η Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου συστάθηκε το 2001. Σε γενικές γραμμές, αποστολή της είναι η εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Γεροσκήπου και η ενημέρωση του κοινού για το σύνολο των δραστηριοτήτων της τοπικής αρχής. Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, χειρίζεται θέματα που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και επιμελείται τις διάφορες εκδόσεις του Δήμου Γεροσκήπου.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014


1.    Κοπή Βασιλόπιτας (1/1)
2.    3η Διάλεξη 10ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (31/1)
3.    4η Διάλεξη 10ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (21/2)
4.    Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους «Παρατηρητές της Γειτονιάς» (12/2)
5.    Αποκριάτικη Εκδήλωση (26/2)
6.    «Καθαρή Δευτέρα» (3/3)
7.    Πάνδημος Εορτασμός Εθνικών Επετείων (21 ή 24/3)
8.    Δοξολογία για 25η Μαρτίου 1821 (25/3)
9.    «Πάσχα στη Γεροσκήπου» (14 – 21/4)
10.    5η Διάλεξη 10ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (25/4)
11.    Εκδήλωση-Αφιέρωμα «100 Χρόνια Κάτω Βρύση» (Μάιος)
12.    Έκθεση Παλαιάς Φωτογραφίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Γεροσκήπου (Μάιος ή Ιούνιος)
13.    6η Διάλεξη 10ου Χρόνου & Τελετή Λήξης «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (30/5)
14.    Αθλητική Ημερίδα Νεολαίας με την ευκαιρία των 20άχρονων του Δήμου (Ιούνιος;)
15.    Τιμητική Εκδήλωση για Διακριθέντες Αθλητές της Γεροσκήπου (Ιούνιος;)
16.    23η Εθελοντική Αιμοδοσία ΣΕΑΔ Γεροσκήπου (Ιούλιος)
17.    Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις (Ιούλιος)
18.    Εμποροπανήγυρη Αγίας Παρασκευής (24 – 26/7)
19.    Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο Γ. Ταλιώτη & Αγώνας Δρόμου (3/8)
20.    Τιμητική Εκδήλωση με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τις μάχες της Τηλλυρίας (Τέλη Ιουλίου –Αρχές Αυγούστου)
21.    Αποκάλυψη Αναθηματικής Πλάκας για τον αγνοούμενο Μ.Κυπριανού (Ιούλιος ή Αύγουστος)
22.    Έναρξη Εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2014» – Πανηγυρική Εκδήλωση για τα 20άχρονα του Δήμου Γεροσκήπου (12/9;)
23.    2η Εκδήλωση «Ιεροκηπίων» (17/9)
24.    3η Εκδήλωση «Ιεροκηπίων» (19/9)
25.    Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (26/9)
26.    Εναρκτήρια Διάλεξη 11ου Χρόνου «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (31/10)
27.    24η Εθελοντική Αιμοδοσία ΣΕΑΔ Γεροσκήπου (Νοέμβριος)
28.    2η Διάλεξη 11ου Χρόνου «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» (28/11)

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule