Πολιτιστική Επιτροπή

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος               – Πρόεδρος

ΑΚΕΛ – Χρίστος Παλιός                        – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης              – Μέλος Επιτροπής

ΔΗΣΥ – Ανδρέας Χριστοφίδης               – Μέλος Επιτροπής

Εκτελεστική Επιτροπή περί οδών και οικοδομών

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                 – Πρόεδρος

ΔΗΣΥ – Χριστιάνα Κούπανου                – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΔΗΚΟ – Κυριάκος Χ’’Βασίλης               – Μέλος Επιτροπής

 

Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                – Πρόεδρος

ΕΔΕΚ – Χαράλαμπος Πάζαρος              – Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΚΕΛ –  Ευτύχιος Κεζούδης                 – Μέλος Επιτροπής

Διαχειριστική Επιτροπή

Written by geroskipou on . Posted in Δημοτικές Επιτροπές

Δήμαρχος                                                 – Πρόεδρος

Αντιδήμαρχος                                          – Αναπληρωτής Πρόεδρος 

7 Δημοτικοί Σύμβουλοι                           – Μέλη Επιτροπής

 

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule