european-union-logo

Δελτίο Τύπου 2 Οκτώβριος 12

Written by geroskipou on . Posted in Τελευταία Νέα

european-union-logo                    interreg-ivc-logo

Ο Δήμος Γεροσκήπου δημιουργεί το Κέντρο Προώθησης Καινοτομίας InnoHubστο πλαίσιο του προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας InterregIVCINN.O.V.Age

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου η πρώτη συνάντηση του «Inno-Hub», τoυ Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας που συστάθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC ImprovementofEffectivenessofregionaldevelopmentpoliciesinecoinnovationofSmartHomeandIndependentLivingtoincreasethequalityofLifeofAgingpeople (INN.O.V.Age).

Η συνάντηση είχε κύριο άξονα εργασίας τον καθορισμό του πλάνου εργασίας του Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας στη βάση των καθορισμένων στόχων και επιδιώξεων όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου INN.O.V.Age. Οι εργασίες και οι στόχοι του προγράμματος επικεντρώνονται στην αποτελεσματική παρέμβαση φορέων επιρροής στη διαμόρφωση πολιτικής και συνθηκών για καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, στη βάση εξειδικευμένων εφαρμογών στους χώρους διαβίωσης.  Προς επίτευξη των στόχων το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην όσο το δυνατόν πιο ενεργό συνεργασία με επιχειρήσεις για προώθηση νέων εξειδικευμένων εργαλείων και εφαρμογών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν τα στελέχη του Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας Inno – Hub: ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, Μιχάλης Παυλίδης, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινωνικού Εθελοντισμού Γεροσκήπου, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου Κενδέας Ζαμπυρίνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, χειρουργός Φυλακτής Κωνσταντινίδης, ο Διοικητικός  Λειτουργός του Δήμου Γεροσκήπου Κώστας Αναστασιάδης και τα μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ροζίτα Παυλίδου, Γιώργος Κόκου και Στέλλα Τομάζου.  Στα κύρια θέματα της συνάντησης περιλαμβάνονταν ο εντοπισμός και η μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας, η αξιολόγηση προηγούμενων πρακτικών και η χάραξη στρατηγικής για την ενίσχυση του «Inno – Hub» και η ενδυνάμωσή του με φορείς και άτομα που δυνατόν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων.

To Κέντρο Προώθησης Καινοτομίας «Inno-Hub» θα αποτελέσει τον βασικό άξονα μελέτης των υφιστάμενων πρακτικών για θέματα Τρίτης Ηλικίας στη Γεροσκήπου και στην περιοχή της Πάφου γενικότερα. Στόχος του Inno-Hub είναι η αποτελεσματική παρέμβαση σε φορείς επιρροής για τη διαμόρφωση πολιτικής και συνθηκών για καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας, στη βάση εξειδικευμένων εφαρμογών στους χώρους διαβίωσης.  Προς επίτευξη των στόχων το Κέντρο Προώθησης Καινοτομίας θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συνεργασιών με τη Βιομηχανία και  και άλλους φορείς λήψης αποφάσεων στην Κύπρο.

Συντονιστής των εργασιών του Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας «Inno-Hub» είναι το Γραφείο Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο λειτουργεί ως Φορέας Εμπειρογνωμοσύνης και Τεχνογνωσίας για τη διασύνδεση του Επιχειρηματικού Κόσμου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προώθηση δράσεων καινοτομίας στον τομέα υποβοηθητικών εφαρμογών για την Τρίτη Ηλικία. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ αναμένεται επίσης να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία κρίσιμης μάζας βέλτιστων πρακτικών για θέματα Τρίτης Ηλικίας. 

Το πρόγραμμα INN.O.V.Ageστο πλαίσιο του οποίου συστάθηκε το Κέντρο Πρώθησης Καινοτομίας “Inno-Hub”,υλοποιούν 15 Εταίροι από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γαλλία,  τη Λιθουανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Τσεχία, τη Σλοβενία και την Κύπρο και έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,5 περίπου εκατ. ευρώ. Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα με το Δήμο Γεροσκήπου. 

Στο  πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν αρκετές συντονιστικές συναντήσεις των εταίρων, καθώς και εκπαιδευτικές συναντήσεις στις οποίες θα μετέχουν, τόσο οι εταίροι του Έργου, όσο και οι Φορείς στήριξης, στελέχη των Κέντρων Προώθησης Καινοτομίας, οι οποίοι αναμένεται να ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρους εφαρμοσμένων πολιτικών. Ο Δήμος Γεροσκήπου και το Κέντρο Προώθησης Καινοτομίας «Inno – Hub» θα συμμετάσχουν στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 4,5 και 6 Δεκεμβρίου 2012. 

Pafos 2017

Cyprus Tourism Organisation

Bus Schedule